ZAP en postdoctoraal onderzoeker/werkleider BELCAIRE

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis maken deel uit van de federale wetenschappelijke instellingen, die op hun beurt worden geleid door de FOD Wetenschapsbeleid. Naast de voorstelling van hun permanente collecties en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen vervullen de KMKG een reeks taken.

 • Universiteit Antwerpen/KMKG, Antwerpen/Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 21/2/2022

Over deze job

Deze functie bestaat uit 2 samenhangende aanstellingen in de context van het FED-tWIN financieringsprogramma van de federale overheid met name: Deeltijdse (10%) aanstelling als Zelfstandig Academisch Personeel en deeltijdse (40%) aanstelling als postdoc navorser bij UAntwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen, ARCHES onderzoeksgroep (Opleiding Conservatie-Restauratie) Deeltijdse (50%) aanstelling als Werkleider (Klasse SW2) bij de KMKG

Deze vacature kadert in het onderzoeksprofiel Prf-2021-041 BELCAIRE: Belgian Carriage Interior Research Project. The scientific analysis of historical materials and techniques and historical interiors of Hippomobile heritage in the collection of KMKG-MRAH.

Uw opdracht aan de Universiteit Antwerpen

De 10% ZAP-opdracht richt zich op de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel, namelijk onderwijs , onderzoek en dienstverlening. De 40% BAP-opdracht is gericht op onderzoek.

Onderwijs

 • Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs in het domein Conservatie-Restauratie. J
 • ouw onderwijsopdracht (ten minste 6 ECTS) evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s. Je doceert praktijkgerichte opleidingsonderdelen zoals “Conservation skills” of “Conservation treatment” op Bachelor- of Masterniveau.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.
 • Je begeleidt jaarlijks een aantal bachelor-, master- en/of doctoraatsstudenten.

Onderzoek

 • Je bouwt zelfstandig historisch en materiaal-technisch onderzoek uit in het domein van hippomobiel erfgoed, toegespitst op de collectie van KMKG-MRAH.
 • Je initieert nieuwe onderzoekslijnen en coördineert de voortgang van wetenschappelijke Je participeert eveneens in de lopende onderzoeksprogramma’s.
 • Je verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfinanciering.
 • Je bouwt actief verder aan netwerken met stakeholders in de erfgoedsector van lokaal tot internationaal in de erfgoedsector van lokaal tot internationaal niveau.

Dienstverlening

 • Je neemt interne beleidstaken op.
 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op. Je verleent onder meer advies binnen en buiten de UAntwerpen en fungeert als expert/reviewer voor binnen- en buitenlandse instellingen.

Uw opdracht aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

 • Je bouwt historisch en materiaal-technisch onderzoek uit in het domein van hippomobiel erfgoed, toegespitst op de collectie van KMKG-MRAH.
 • De initiële aandacht richt zich daarbij op de collectie rijtuigen en sleeën, maar verder ook op relevante en verwante deelcollecties en externe collecties (indien relevant).
 • Je pleegt overleg met de verschillende curatoren.
 • Je bouwt actief verder aan netwerken met stakeholders in de erfgoedsector van lokaal tot internationaal niveau.
 • Je draagt actief bij aan de inventarisatie van onderdelen van de collecties hippomobiel erfgoed.
 • Je draagt zorg voor de ontsluiting van materiaal-technische en historische data binnen het Collectie Management systeem MuseumPlus van KMKG-MRAH.
 • Je werkt mee aan educatieve programma’s van KMKG in de vorm van lezingen, rondleidingen, teksten, publicaties en workshops, etc.
 • Je versterkt de samenwerking met de Universiteit Antwerpen door de collecties van KMKG te integreren in uw onderwijs. Je draagt actief bij aan de taak van conservering van de hippomobiele collecties.

Bijkomende info

Gepost op 2021-12-01