ZAP en postdoctoraal onderzoeker/werkleider RECORDED#2

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA), opgericht in 1897, is een toonaangevend multidisciplinair onderzoeksinstituut en kenniscentrum over het cultureel en natuurlijk erfgoed in Afrika, in het bijzonder in Midden-Afrika, in een historische, hedendaagse en mondiale context. Het is een plaats van herinnering aan het koloniale verleden en streeft ernaar een dynamisch platform te zijn voor uitwisselingen en dialogen tussen culturen en generaties. Het doel is om - bij het grote publiek en de wetenschappelijke gemeenschap - begrip en belangstelling voor dit gebied te bevorderen en bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling ervan door middel van duurzame partnerschappen.

 • Universiteit Antwerpen/KMMA, Antwerpen/Tervuren
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 17/2/2022

Over deze job

Voltijdse positie, gecombineerd aan de Universiteit Antwerpen (10% Zelfstandig Academisch Personeel en 40% postdoctoraal onderzoeker) en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (50% SW2 – werkleider): Reconstructie van de dynamiek van infectieziekten in Centraal-Afrika aan de hand van historische museumcollecties en archieven (RECORDED#2)

 • Onderwijs
  • Je verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs in het domein van de zoölogie of dierenecologie.
  • Je onderwijstaak zal mee evolueren met de opleidingen. De onderwijsbelasting voor een 10% ZAP zal doorgaans één cursus omvatten met ongeveer 20 uur contactonderwijs per jaar, hetzij in algemene dierkundige cursussen voor bachelorstudenten, hetzij in gespecialiseerde cursussen op masterniveau in het expertisegebied van de onderzoeker.
  • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.
  • Je begeleidt studenten en hun bachelor- en masterscripties.
 • Onderzoek
  • Je bouwt hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek uit naar de ecologie en evolutie van infecties die door dieren worden overgedragen. Je brengt expertise in op het gebied van state-of-the-art verspreidingsmodellen van gastheren en vectoren.
  • Je zal deelnemen aan lopende onderzoeksprogramma’s aan de UAntwerpen en het KMMA en bijdragen tot de voortzetting van het onderzoek in het domein van gastheer-pathogeenecologie en de samenwerking met Afrikaanse partnerinstituten verder uitbouwen.
  • Je initieert nieuwe onderzoekslijnen, coördineert de voortgang van wetenschappelijke onderzoeksprojecten en draagt bij tot het aantrekken van externe financiering.
  • Je exploiteert de archieven en collecties van het KMMA en maakt ze zichtbaarder en toegankelijker voor het publiek.
  • Je werkt mee aan de conservatie van de collecties van het museum.
  • Je verspreidt de onderzoeksresultaten in de internationale academische gemeenschap via wetenschappelijke publicaties en conferenties.
  • Je ontwikkelt een internationaal wetenschappelijk netwerk.
  • Je helpt bij de begeleiding van doctoraatsstudenten en bij de opleiding van internationale bezoekers en studenten.
 • Diensten
  • Je speelt een rol in zowel de academische dienstverlening als de dienstverlening aan de samenleving, zowel binnen de instellingen als daarbuiten.
  • Je neemt deel aan studentenwerving, raden en commissies, wetenschapscommunicatie, enzovoort.
  • Je levert input voor, en neemt soms deel aan, de educatieve activiteiten die in het KMMA worden georganiseerd rond tropische ziekten en biodiversiteitseducatie voor scholen en bezoekers, met inbegrip van publieke themadagen en opleidingssessies voor gidsen.
 • Organisatie en leiderschap
  • Je neemt coördinerende verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijs, onderzoek en/of dienstverlening op en je bouwt mee aan het beleid.
  • Je geeft op een motiverende, coachende wijze leiding. Daarbij heb je aandacht voor het groeiproces en de ontwikkeling van je medewerkers.

Bijkomende info

Gepost op 2021-12-20