Administratief medewerker

Ultima Vez is de productiestructuur van choreograaf, regisseur en filmmaker Wim Vandekeybus: een internationaal dansgezelschap met thuisbasis in Brussel. De activiteiten van Ultima Vez spitsen zich toe op: De creatie, productie, distributie en promotie van het artistieke werk van Wim Vandekeybus en Seppe Baeyens; De ondersteuning van diverse artiesten via een residentiewerking; De organisatie van educatieve activiteiten voor verschillende doelgroepen; De uitbouw van een buurtwerking in samenwerking met verschillende sociaal-artistieke partners in Sint-Jans-Molenbeek.

 • Ultima Vez vzw, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 30/5/2022

Over deze job

De administratief medewerker levert ondersteunende diensten binnen het kader van dagelijks-, financieel- en personeelsbeleid. In je functie word je aangestuurd door de verantwoordelijke personeel en financiën.

 • Administratie
  • Administratie: opmaak verkoopfakturen, nazicht aankoopfacturen, opmaak onkostennota’s, verwerking visabetalingen, kasbetalingen, transacties via paypal-rekening (webshop en inschrijvingsgelden)
  • Voorbereiding van de boekhouding voor en in boekhoudpakket exactonline (in samenwerking met externe accountant)
  • Assistentie bij financiële rapportering
  • Opvolging betalingen inschrijvingen workshops en beheer webshop
 • Personeels- en loonsadministratie
  • Dimona-aangiftes en opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • Opstellen overeenkomsten voor samenwerking met vrijwilligers, zelfstandigen, freelance-medewerkers via SBK’s, stagiairs.
  • Beheer van persoonlijke gegevens van medewerkers (identity file, vakantie, ziekte)
  • Aanvraag en opvolging diverse personeelsadministratie: A1-formulieren, C4’s, attest tewerkstellingsattesten, loonfiches etc.
  • Aanspreekpunt voor internationale artistieke medewerkers met betrekking tot persoonlijke administratie: sociale zekerheid, mutualiteit, kinderbijslag, fiscaliteit, openen bankrekening, huurcontract etc.
  • Ondersteuning bij administratieve vereisten voor het tewerkstellen van buitenlandse medewerkers (visa, werkvergunningen)
 • Office management
  • aanvullen van voorraden keuken-, kantoor- en onderhoudsmateriaal
  • beheer inkomende en uitgaande post, opvolging onderhoud kantooruitrusting
  • coördinatie schoonmaak van studio’s (in functie van de planning) en kantoren
  • sleutelbeheer
 • Gebouwbeheer
  • coördinatie van onderhoud van technische installaties zoals verwarming, verluchting, alarmcentrale, elektriciteit (in nauwe samenwerking met de technische ploeg)

Bijkomende info

Gepost op 2022-04-29