Afdelingshoofd vrije tijd

Sint-Niklaas, dat is kleurrijk, warm, innovatief en dynamisch!

 • Stad Sint-Niklaas, Sint-Niklaas
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 30/11/2022

Over deze job

De cluster Cultuur en Vrije Tijd geeft in onze stad Sint-Niklaas een gezicht aan de stad. Je kent ons onder meer als dé stad van de Sint en de stad van de Ballonfeesten, maar er is nog veel meer te ontdekken op vlak van cultuur en vrije tijd en daar zijn we fier op!

 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en coördineren van een visie en strategie over vrije tijd in onze stad, met bijhorende doelstellingen en actieplannen voor de afdeling Vrije Tijd.
  • Opvolging van de dienst Sport, team Jeugd en Jos vzw en team Evenementen en Plechtigheden, in samenwerking met de betrokken leidinggevenden.
  • Vormgeven aan de visie op vrije tijd in samenwerking met interne en externe stakeholders en uitdragen van deze visie naar alle geledingen van de organisatie.
  • Uitwerken, uitvoeren en opvolgen van doelstellingen en actieplannen op korte, middellange en lange termijn die bijdragen aan de vastgestelde visie en strategie voor de stad Sint-Niklaas.
  • Opvolgen en implementeren van nieuwe trends en ontwikkelingen op vlak van vrije tijd.
  • De afdeling Vrije Tijd verder mee vorm geven en afstemmen op actuele noden en behoeften.
 • Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling Vrije Tijd
  • Inhoud en invulling geven aan de nieuwe organisatiestructuur in functie van een performante werking.
  • Aansturen en motiveren van medewerkers om hen te stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling.
  • Medewerkers begeleiden en coachen.
  • Opvolgen van personeelsbehoeften en budgetten van de afdeling in overleg met de clustermanager.
  • Organiseren van intern overleg in de afdeling waar aangewezen en zorgen voor een goede doorstroom van informatie bottom-up, top-down en horizontaal.
  • Initiëren en opvolgen van verandertrajecten en change management binnen de afdeling.
  • Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren.
  • Coördineren en opvolgen van belangrijke dossiers en dienst overschrijdende projecten.
 • Bewaken van de kwaliteit
  • Waken over de efficiënte en effectieve vertaling en correcte uitvoering van het strategische beleid in operationele doelstellingen.
  • Opvolgen, evalueren en bijsturen van de beleidsuitvoering en bijhorende processen teneinde de kwaliteit ervan te verbeteren.
  • Voorstellen doen ter verbetering van de werking van de afdeling.
  • Evalueren van de tevredenheid bij de interne en externe klanten en bouwen aan een klantgerichte dienstverlening binnen de afdeling.
  • Zorgen voor de beschrijving van processen en voor de optimalisatie ervan.
  • Waken over de correcte toepassing van reglementen, procedures en normen.
  • Afstemmen van de eigen processen op de andere processen binnen de organisatie.
  • Efficiënt beheer van de budgetten.
 • Diversen
  • De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker draagt zo bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op deze manier een bijdrage aan een optimale dienstverlening aan interne en externe klanten en aan een vlotte en efficiënte werking van de dienst.
  • De algemeen directeur kan een provisie ter beschikking stellen aan bepaalde personeelsleden voor het doen van kleine uitgaven. Daarnaast kan de algemeen directeur bepaalde personeelsleden belasten met de inning van geringe dagontvangsten. De verantwoordelijkheden rond deze taken zijn vastgelegd in het kasreglement vastgesteld door de gemeenteraad en OCMW-raad op 21 juni 2019. De aangeduide personeelsleden kunnen de aan hen toevertrouwde bevoegdheden niet weigeren. Dit geeft geen recht op enige bijkomende vergoeding.

Bijkomende info

Gepost op 2022-11-04