Algemeen coördinator

De Grote Post is een dynamisch cultuurhuis in de Stad aan Zee. Als extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Oostende, zetten we onze veertien zalen open voor een eigen artistieke werking (theater, performance en muziek voor jong & oud; een residentenwerking en een muziekstudio) en verhuur aan derden. Ook huisvesten we een Cultuurcafé. De werking wordt mogelijk gemaakt door een enthousiaste ploeg van zeven teams en een coördinatieteam.

 • De Grote Post, Oostende
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 6/6/2022

Over deze job

Met de steun van een coördinatieteam, betrokken collega’s en enthousiaste vrijwilligers weet je de sterktes van de afgelopen tien jaar te consolideren, zoek je opportuniteiten en zet je nieuwe bakens uit voor de toekomst.

Onze nieuwe Algemeen coördinator is een creatieve durver die het avontuur niet schuwt en zowel intern als extern enthousiasme weet te oogsten met een dynamische visie.

Met een hart voor erfgoed en de kunsten, een neus voor cijfers en een oog voor talent, schrijf je verder aan het De Grote Post verhaal.

Je bent een betrokken en coachende leider en sparring partner voor een team van veertig experten. Je weet collega’s te inspireren en de individuele ontwikkeling te prikkelen, ontwikkelen en verenigen tot een daadkrachtig geheel.

Je weet de financiële objectieven, de artistieke inhoud en de organisatiecultuur in balans te houden. Daarbij stimuleer en bewaak je het beleid, het netwerk, de financiën en de strategie op korte, middellange en lange termijn en zorg je voor een stevige verankering van ons project binnen Oostende en daarbuiten.

 • Je stuurt het coördinatieteam aan. Samen met vier coördinatoren voor artistiek, zakelijk, HR, communicatie, publiek en algemene organisatie waak je over de dagelijkse werking en bouw je tegelijk een langetermijnvisie voor De Grote Post uit.
 • Je bent niet alleen aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor een team van een veertigtal koppen, je bent ook de vertegenwoordiger van de organisatie voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. In beide richtingen weet je een transparante en stimulerende dialoog te voeren.
 • Je weet een missie en visie te vatten in een inhoudelijk, operationeel en financieel sterk beleidsplan. Je rapporteert, evalueert en actualiseert waar nodig.
 • Je bent de ultieme vertegenwoordiger van de vereniging en de verbindingspersoon met stadsbestuur en de stedelijke diensten, alsook met de Vlaamse overheid.
 • Jouw ondernemende geest en creatief brein inspireren een innovatief en gezond financieel (business)model. Jouw netwerk en charmant lobbywerk leidt tot bijkomende publieke en privéfondsen.
 • Als people manager zorg je ervoor dat de individuele talenten van de ploeg ten volle tot bloei kunnen komen.
 • Je ontwikkelt en initieert nieuwsgierigheid en toekomstgerichte ideeën in de organisatie en giet deze in concrete (langetermijn)plannen.
 • Je bouwt actief mee aan een netwerk van relevante (boven)regionale actoren binnen en buiten de sector om de ambities van de Grote Post waar te maken.

Bijkomende info

Gepost op 2022-05-11