Algemeen coördinator

Villa Basta is een cultuureducatieve organisatie die jongeren alle mogelijkheden geeft om hun creatieve goesting te ontwikkelen tot creatief talent. Wij organiseren en begeleiden workshops, projecten, cursussen en producties binnen de disciplines theater, dans, video, fotografie, muziek en beeld/multimedia, zowel in huis in Hasselt, Genk en Halle als op locatie in jeugdhuizen, cultuurcentra, buurthuizen en scholen in Vlaanderen en Brussel.

 • Villa Basta vzw, Hasselt
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 1/12/2022

Over deze job

Wij zijn op zoek naar een algemeen coördinator die de spil wil vormen van onze werking.

 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van een succesvolle cultuureducatieve werking in Vlaanderen. Je staat in voor het inhoudelijke, zakelijke, personeels- en communicatiebeleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor de operationele werking: het informeren, begeleiden en aansturen van het vaste team medewerkers volgens jaar- en weekplanningen met bijhorende werkbesprekingen en functioneringsgesprekken. Je evalueert en remedieert de dagelijkse werking. Je introduceert waar nodig nieuwe procedures en (online) systemen. Je kan rekenen op een team van inhoudelijke en organisatorische medewerkers. Je geeft veel verantwoordelijkheid en ontwikkelingskansen aan je team.
 • Je staat in voor de selectie, aanwervingen en de evaluatie van vaste en freelance medewerkers.
 • Je staat in voor de bescherming van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers (met de hulp van een medisch secretariaat).
 • Je staat in voor het financiële reilen en zeilen van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de (zakelijke) relaties met deelnemers, opdrachtgevers en klanten. Je onderhoudt ook de (zakelijke) contacten met vrijwilligers, freelancers en leveranciers, waaronder ook banken verzekeringsdiensten.
 • Je staat in voor het aankoopbeleid en het zorgvuldig gebruik, onderhoud en vervanging van apparatuur, materiaal en patrimonium.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor de administratie: zowel de financiële als de deelnemersen activiteitenadministratie.
 • Je maakt in rechtstreekse samenwerking met je collega die afgevaardigd wordt door het bestuur subidsidiedossiers en beleidsplannen op. Je werkt steeds binnen deze doelstellingen en de kwaliteitseisen.
 • Je hebt de leiding over een ploeg van 9 medewerkers.
 • Je brengt verslag uit aan het bestuur of de afgevaardigde.

Bijkomende info

Gepost op 2022-11-09