Archeoloog

Erfgoed Lommel vzw, een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Lommel, is verantwoordelijk voor het beheer van Archeohuis De Kolonie. Erfgoed Lommel vzw is een vereniging die wordt ondersteund door professionele medewerkers en vrijwilligers. Het bestuur van de vereniging is een afspiegeling van de Lommelse gemeenteraad. Een vaste adviescommissie van vrijwilligers adviseert dit bestuur. De vereniging zorgt voor erfgoed in al zijn aspecten, meer bepaald voor het Lommelse erfgoed maar bij uitbreiding ook voor het Noord-Limburgse erfgoed, en dat steeds in samenwerking met alle belanghebbenden.

 • Erfgoed Lommel, Lommel
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 9/12/2022

Over deze job

 • Je staat in voor het beheer van Archeohuis De Kolonie, in het bijzonder het zakelijke en inhoudelijke beheer van het onroerenderfgoeddepot. Hiervoor werk je de nodige procedures en rapportages uit.
 • Je leidt en coacht de collectieregistrator en de vrijwillige medewerkers zodat de doelstellingen van een kwaliteitsvol onroerenderfgoeddepot worden gerealiseerd. Zo ben je onder meer eindverantwoordelijke voor de digitale archeologische databank.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de belanghebbenden van het onroerenderfgoeddepot en je verzekert een kwaliteitsvolle dienstverlening.
 • Je zorgt in samenwerking met collectieregistrator voortdurend voor een verbetering van de depotwerking.
 • Je stimuleert en onderneemt wetenschappelijk archeologisch onderzoek met als doel kenniswinst te realiseren betreffende bewaarde ensembles en artefacten.
 • Je communiceert over de depotwerking en de bereikte resultaten op het vlak van de archeologische kenniswinst.
 • Je stelt je archeologische kennis ter beschikking van de belanghebbenden, zoals onder meer de IOED en de erkende archeologen en de archeologische bedrijven.
 • Je bouwt een netwerk uit met de collega’s binnen het Vlaams Depotnetwerk, met de erkende archeologen en de archeologische bedrijven, met de archeologische onderzoeksinstellingen en universiteiten, met de locale actoren (IOED, overheden, erfgoedverenigingen, metaaldetectoristen en vrijetijdsarcheologen). Aangezien Lommel een grensgemeente is, beperkt dit netwerk zich niet alleen tot Vlaanderen en België.
 • Je werkt collegiaal samen met de medewerkers van Erfgoed Lommel vzw, zowel de professionelen als de vrijwilligers, zodat ze kunnen rekenen op jouw expertise (en natuurlijk ook omgekeerd).
 • Je adviseert en rapporteert regelmatig aan Erfgoed Lommel vzw, met name de directeur, de algemene vergadering, het bestuursorgaan en de vaste adviescommissie van vrijwilligers.

Bijkomende info

Gepost op 2022-10-25