Artistiek coördinator

VIERNULVIER is een Vlaamse kunstinstelling en opereert als een centraal platform in een rijk netwerk van artiesten en organisaties uit tal van sectoren. Geïnspireerd door een turbulente wereld en een kunstensector in beweging, versterkt VIERNULVIER de kruisbestuiving tussen de kunsten en de lokale en globale gemeenschap. Dat doen we met een actuele blik op onze gedeelde toekomst. We fungeren als een gastvrije ontmoetingsplek en een labo voor ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. We bouwen op een verleden van vernieuwing en maatschappelijk engagement. VIERNULVIER is een ontmoetingsplek waar openheid heerst over kennisdeling en logische, maar evengoed atypische partnerships.

 • Kunstencentrum VIERNULVIER, Gent
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 13/12/2022

Over deze job

VIERNULVIER verwelkomt een nieuwe artistiek coördinator die een ploeg van programmatoren binnen de verschillende programmalijnen (podiumkunsten, muziek, talks, nightlife, residenties, food en monument) inspireert en coacht.

 • Je coacht en inspireert een team van programmatoren en ontwikkelt met hen een samenhangend, toegankelijk en inclusief programma voor en met diverse publieken (“Nothing for everyone, something for everybody”) en voor de verschillende podia in De Vooruit en op andere locaties (bvb. Arsenaalsite, Minard, … ).
 • Zelf programmeer je eerder zelden, maar je bewaakt de coherentie van het artistieke programma en je vult de inhoudelijke omkadering in. Je stelt vragen en houdt ons bij de pinken. Je ziet jezelf als een moderator, een diplomaat, een strateeg, een dramaturg, een criticus, een empathicus, een stimulator, een evaluator,…
 • Je geeft mee inhoud en vorm aan het sociaal en ecologisch engagement van VIERNULVIER d.m.v. festivals, focusweken, artistieke acties,… en bewijst daarmee dat VIERNULVIER voluit in de stad en de wereld staat.
 • Je weet je enthousiasme over het programma over te brengen naar je collega’s die werken aan communicatie, productie, podiumtechniek,… en naar iedereen waarmee je op café zit of op de trein. Je vertegenwoordigt VIERNULVIER in binnen- en buitenland.
 • Je voelt je uitgedaagd bij het lezen van ons beleidsplan 2023-2027 en kan hier voluit achter staan en mee invulling aan geven.
 • Je put uit een breed internationaal netwerk van contacten om samenwerkingen en cocreaties te realiseren. Je onderhoudt dit netwerk en breidt het uit, waardoor je weet en voelt wat de internationale artistieke ontwikkelingen van overmorgen zijn.
 • Je beheert samen met je collega’s van de artistieke ploeg het artistieke budget en koppelt hierover terug naar de coördinator financiën.
 • Je vindt energie en hebt ervaring in het uitwerken van (Europese) projecten die leiden tot kennisdeling en aanvullende financiering voor het artistieke programma. Dit doe je op eigen initiatief en/of in samenwerking met je collega’s van de artistieke en zakelijke ploeg.
 • Je geeft als lid van het coördinatieteam mee sturing aan het algemeen beleid van VIERNULVIER en samen met de algemeen coördinator en financieel coördinator participeer je aan het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Bijkomende info

Gepost op 2022-11-04