Artistieke en zakelijke coördinator

Stad en Architectuur is een Leuvense vereniging die kwaliteitsvolle architectuur in de kijker zet aan de hand van debatten, lezingen en tentoonstellingen. Vanuit concrete actuele cases, vaak ingebed in de context van de regio Leuven, initieert Stad en Architectuur het kritische debat dat zowel burgers als beleidsmakers wil aanzetten tot nadenken over architectuur en stedelijke ruimte. Met het doel om te wegen op de transitie naar een meer duurzaam en sociaal rechtvaardig ruimtegebruik, zal de artistieke werking in de komende jaren focussen op het thema ‘Klimaatrobuuste stad en vergroening’.

  • Stad en Architectuur vzw, Leuven
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 5/1/2023

Over deze job

  • Je zorgt voor de uitvoering van het programma in nauwe samenwerking met het bestuur en de andere medewerkers. Tot je kerntaken behoren het initiëren, vormgeven, uitwerken en organiseren van de diverse activiteiten van Stad en Architectuur vzw, zowel inhoudelijk als praktisch.
  • Je levert een bijdrage aan het artistieke beleid van Stad en Architectuur voor de komende jaren. Je denkt mee over de artistieke visie van de vzw en je bouwt contacten uit met interessante stakeholders.
  • Je bent mee verantwoordelijk voor de zakelijke werking van de organisatie.

Bijkomende info

Gepost op 2022-11-04