Beleidsmedewerker digitale transformatie

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid wat betreft cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Het departement heeft als visie om als voortrekker te bouwen aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen cultuur kan beleven, maken en delen. Daarnaast is onze missie om als knooppunt tussen samenleving en beleid de ontwikkeling van culturele en sociale ruimtes te stimuleren, met de blik op de lange termijn.

  • Vlaamse overheid - Departement Cultuur, Jeugd en Media, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 27/11/2022

Over deze job

Als beleidsmedewerker digitale transformatie speel jij een sleutelrol bij de digitale transformatie van de cultuursector. Je wordt betrokken bij de visie- en strategiebepaling waarvoor je samenwerkt met partners binnen het departement en de Vlaamse overheid (o.a. Digitaal Vlaanderen). Je bepaalt mee de agenda over (nieuwe) digitale processen zowel intern als naar de sector toe, je verleent advies en detecteert nieuwe noden. Concreet zal jij je richten op het managen van data standaardisatie (OSLO standaardisatie) binnen de sector. Binnen deze functie sta je nauw in contact met bovenbouworganisaties (Cultuurconnect, publiq en meemo), maar ook met andere grote spelers binnen de cultuursector. Op die manier krijg je ook voeling met het werkveld. Je toont je in staat om resultaten op technisch vlak te bespreken met projectleiders en analisten in de sector en kan hen overtuigen van belangrijke, strategische keuzes. In dialoog kom je zo tot futureproof, op elkaar afgestemde oplossingen.

Bijkomende info

Gepost op 2022-11-02