Bibliotheekassistent

In 2017 zijn de deuren van de nieuwe bibliotheek De Factorij opengegaan. Met ongeveer 100 000 materialen die je kunt uitlenen, waaronder boeken, tijdschriften, strips, dvd’s, cd’s, wordt een divers publiek aangesproken. De bib is een openbare plek en ontmoetingsplaats waar je in alle rust kan komen studeren, door de rekken dwalen of de krant lezen. Bibliotheek De Factorij wil een open huis zijn, waar ruimte is voor informele ontmoeting en ontspanning, waar je terecht kan voor informatie en levenslang leren. Behalve de bib in Zaventem hebben we nog een filiaal in Sterrebeek.

 • Bibliotheek De Factorij, Zaventem
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 2/6/2022

Over deze job

 • Uitleenactiviteiten
  • Je begeleidt individuele leners in hun zoektocht naar informatie, cultuur en ontspanning.
  • Je volgt reservaties op en verstuurt reservatiebrieven.
  • Je maakt een kasoverzicht en verzamelt aan de hand hiervan de inkomsten.
  • Je leent materialen uit en neemt ze in.
  • Je biedt telefonische dienstverlening (reserveren – verlengen – algemene vragen).
  • Je beheert kranten en tijdschriften.
  • Je verstuurt maningsbrieven.
 • Catalografische taken
  • Je past de catalografische regelgeving toe bij het invoeren van de bibliotheekmaterialen.
  • Je controleert de invoer van materialen binnen het eigen domein.
  • Je ontsluit inhoudelijk bibliotheekmaterialen.
 • Administratie
  • Je maakt uitgaande brieven of mails op.
  • Je start de diverse administratieve procedures tijdig op, je past ze zorgvuldig toe en volgt ze op.
  • Je staat in voor verzenden, verspreiden, klasseren, archiveren en kopiëren.
  • Je voert administratieve taken uit.
 • Bibliotheekpromotie en public relations
  • Je stelt educatieve boekenpakketten ter beschikking.
  • Je zet infostands rond bepaalde thema’s op.
  • Je verzorgt rondleidingen voor geïnteresseerden (individueel of groepen).
  • Je plant en legt modaliteiten vast op vlak van samenwerking met scholen, verenigingen,…
  • Je werkt activiteiten uit die passen in een ruimer kader (jeugdboekenweek, bibliotheekweek). Voeling met jeugd, hun leefwereld en interesses is een pluspunt.
  • Je schrijft folders en artikels. Graag creatief bezig zijn zien we als bonus.
  • Je speelt bij het plannen en organiseren van acties in op lokale en bovenlokale evenementen.
  • Je ontwikkelt promotieactiviteiten die gericht zijn op de eigen bibliotheekbezoekers, specifieke doelgroepen en/of potentiële gebruikers.
 • Doelgroepenwerking
  • Je zet projecten op gericht naar bepaalde doelgroepen (zoals kinderen & jeugd, senioren,…).

Bijkomende info

Gepost op 2022-05-12