Bibliotheekassistent educatieve werking

De gemeentelijke bibliotheek van Schaarbeek, bib Sophia, is een laagdrempelige gemeentelijke huiskamer waar elke burger warm ontvangen wordt met zijn of haar vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze is actief op het gebied van informatiebemiddeling, leesbevordering, om kennis, informatie en cultuur te delen. Om haar missie efficiënt in de praktijk te brengen streven we naar een optimale samenwerking met de partners van het lokale cultuurbeleid van Schaarbeek, de verschillende partners op het terrein en andere Brusselse bibliotheken waarbij het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen steeds centraal staat.

 • Bib Sophia | Bibliotheek Schaarbeek, Schaarbeek
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 30/1/2022

Over deze job

De bibliotheek assistent educatie werkt binnen het team Educatie. De bibliotheek assistent staat in voor de uitvoering van de planning en de organisatie van de activiteiten gerelateerd aan de educatieve werking binnen de bibliotheek. De bibliotheek assistent educatie bewaakt samen met het hele team en met name de bibliotheekassistenten collectievorming dat de collectie van de bibliotheek voor de verschillende doelgroepen van 0 tot 18 jaar up to date is en detecteert samen met de rest van het team en de bibliothecaris of de verschillende doelgroepen een plaats vinden binnen de bibliotheek(werking). De bibliotheek assistent draait mee in de dagelijkse werking en onthaal in de bibliotheek.

 • Instaan voor de ontwikkeling en uitvoering van de scholenwerking in samenspraak met de coördinator educatie binnen team educatie.
  • Uitvoeren en mee bedenken van (nieuw te ontwikkelen) activiteiten en acties in het kader van de scholenwerking. Dit kan en zal gebeuren in samenwerking met de bibliotheek collega's, de partners van het brede schoolnetwerk, de (andere) jeugdwerkers van de Brusselse bibliotheken of met externe partners ;
  • (mee) Opvolgen van de scholenplanning: reservatiesysteem, opmaak planning klasbezoeken, aanspreekpunt voor leerkrachten binnen het team educatie;
  • Begeleiden en rondleiden van (nieuwe) leden van klassen en groepen in afwisseling met de collega’s
  • Kennisdeling over nieuwe materialen/specifieke onderdelen via infosessies op school/in bib/webinar, …
 • Instaan voor de ontwikkeling en uitvoering van de educatieve werking in samenspraak met de coördinator educatie binnen team educatie.
  • Het (mee)ontwikkelen van de activiteiten van de educatieve werking (van peuter, kleuter tot hogeschool) voor de bibliotheek en externe partners met als belangrijkste doel: toeleiding naar de bibliotheek. Dit samen met de teamcoördinator. Dit ook ‘s avonds en in het weekend.
  • Uitvoering van de werking rond (voor)lezen in en rond de bibliotheek voor (afspraken met vrijwilligers, promotie, invulling, …) ;
  • Mee ontwikkelen van een (jaarlijks)actieplan rond de educatieve activiteiten voor de bibliotheek;
 • Bibliotheek gerelateerde taken
  • Onthaal in de bibliotheek volgens planning rooster volgens de openingsuren van de bibliotheek (ook op zaterdagen en 1x per maand is de bibliotheek op donderdag open tot 20u). Roterend systeem ;
  • Instaan voor de dagelijkse orde in de bibliotheek (thematafels, werkplek, balie,… ) vanuit de eigen opdracht;
  • Voert in team de veranderings- en vernieuwingsprocessen in de bibliotheek op een positieve en constructieve sfeer uit ;
  • Communiceert alle informatie, nodig en relevant voor de eigen en door anderen uit te voeren taken ;
  • Neemt deel aan het tweewekelijks groot bibliotheek overleg en tweewekelijks activiteiten overleg. Ad hoc overlegmomenten zijn niet uit te sluiten.
  • Mee beheren van de collectie voor de doelgroep van 0 tot 12 jaar (samen met team collectie) ;
 • Extern netwerk en samenwerking mee ontwikkelen en ondersteunen
  • Opvolgen werkgroepen en deelnemen aan verschillende vormen van overleg op het vlak van educatie bij OBIB, VVBAD, Cultuurconnect en andere;
  • Organisatie van inspraak in de bibliotheekwerking samen met de collega’s van het team educatie;
 • Administratie binnen de opdracht onderhouden en opvolgen
  • Voorbereiden van de collegebesluiten conform de afspraken van de werking ;
  • Voorbereiden van actieplannen, rapporten en verslagen ;
  • Opvolgen van afspraken en voorbereiden van de administratie met workshopgevers, (voor)lezers, activiteitenbegeleiders ;
  • Opvolging van financiële afspraken van activiteiten en afhandeling voorbereiden ;
  • Jaarlijkse update van klas- en leerkrachtengegevens in Wise;
  • Assistentie bij planning en communicatie van projecten als Jeugdboekenmaand, Boekenbende aan huis, Boekstart, Verrassingen in je valies…

Bijkomende info

Gepost op 2022-01-12