Bibliotheekmedewerker

De Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden (DNA) werkt samen aan het opbouwen van een Nederlandstalig cultuurnetwerk waarin burgerinitiatieven, instellingen en verenigingen zich kunnen ontplooien. DNA richt zich op Nederlandstalige inwoners en op ieder die zich in het Nederlands thuis voelt of wil voelen, gaande van scholen, burgerinitiatieven, gedetineerden van de gevangenis van Sint-Gillis of leergierige geïnteresseerden door het Nederlandstalig aanbod te versterken en verbreden. Concreet vertaalt dit zich in het bevorderen van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal bij kinderen en jongeren, optimalisering van de cultuurcommunicatie; bevordering van de sociale cohesie via kunst en cultuur; opwaardering van het gemeentelijke erfgoed; kwaliteit en laagdrempeligheid van de gerichte acties; bovenlokale samenwerking; inbedding van de Nederlandstalige Gemeentelijke Bibliotheek als nieuwe gedecentraliseerde cultuurruimte in het gemeentelijke landschap.

  • Bibliotheek Sint-Gillis, Brussel
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 18/12/2022

Over deze job

Als bibmedewerker werk je samen met je collega’s aan projecten om van de bibliotheek een aantrekkelijke plek te maken waar grote en kleine Brusselaars zich welkom voelen. Je bent in dit team de bruggenbouwer tussen partners en bezoekers, de matchmaker die doorverwijst in het netwerk, initiatiefnemers met elkaar verbindt en acties ondersteunt of met partners organiseert.

  • Je houdt de vinger aan de pols bij publiek en partners en formuleert voorstellen rond leesplezier, oefenkansen NL, participatie, mediawijsheid en talen(t)ontwikkeling.
  • Je bouwt een netwerk uit van collega’s, partners, vrijwilligers en communities en kan als geen ander linken leggen om initiatieven mee te ondersteunen.
  • Je organiseert en ondersteunt de activiteiten op school en in de bib zoals voorleesmomenten, ateliers en vormingen.
  • Je ondersteunt je collega scholenwerking bij de klasbezoeken.
  • Je maakt deel uit van het bibteam en bent een spilfiguur in het uitlenen aan de balie.

Bijkomende info

Gepost op 2022-11-17