Coördinator

LIKO is het kunstenoverleg van een regio, over de grenzen van steden en gemeenten heen. LIKO verenigt en vertegenwoordigt de professionele Limburgse Kunstensector met name de individuele kunstenaars en kunstenorganisaties die opereren in het Kunstendecreet. LIKO is een verbindend en lerend netwerk dat uitgaat van samenwerking, openheid, vertrouwen en medeplichtigheid, in plaats van onderlinge concurrentie. LIKO wil een adviserende rol spelen bij het opstellen van het lokale en regionale cultuurbeleid in Limburg en een constructieve partner zijn voor andere spelers in het Limburgse culturele veld zoals cultuurcentra, kunstonderwijs, erfgoedorganisaties, socio-culturele organisaties.

  • LIKO (Limburgs kunstenoverleg), Hasselt
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 27/1/2022

Over deze job

  • Je bouwt het organisatiemodel van LIKO verder uit als een duurzaam netwerkplatform in nauw overleg met de leden van LIKO. Hiervoor werk je inhoudelijk en organisatorisch samen met de LIKO-kerngroep.
  • Je organiseert de kennisdeling en adviesverlening van kunstenspelers binnen het LIKO (inhoudelijk en zakelijk advies inzake subsidieaanvragen, de begroting en mogelijke financieringsbronnen) en dit in afstemming, dialoog en eventuele samenwerking met overheden en intermediaire organisatie zoals Kunstenpunt, OP/TIL en Cultuurloket.
  • Je organiseert infosessies over subsidielijnen van intermediaire organisaties (bv. Cultuurloket, Kunstenpunt, OP/TIL) voor Kunstenorganisaties in Limburg.
  • Je neemt een trekkende rol op in het uitbouwen van een netwerkplatform voor de Limburgse kunstensector.
  • Je verzekert de communicatie over het netwerkplatform naar de culturele sector in het algemeen en de Limburgse kunstensector in het bijzonder.
  • Je werkt in overleg met de LIKO-leden een actieplan uit waarbij LIKO een ambitieuze en veelzijdige rol opneemt in de ontwikkeling van talentvolle professionele kunstenaars: inspirerend, initiërend en faciliterend (inzet infrastructuur, netwerk en personeel). Je ondersteunt de LIKO-leden in de uitvoering van dit plan.

Bijkomende info

Gepost op 2022-01-12