Cultuur- en vrijetijdscoördinator Berendrecht Zandvliet Lillo

 • Stad Antwerpen, Antwerpen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 29/5/2022

Over deze job

 • Je bent eindverantwoordelijke voor het lokaal cultuur- en vrijetijdsbeleid van Berendrecht Zandvliet Lillo (BZL).
  • Je bewaakt de kwaliteit en diversiteit van de programmatie op het podium en op locatie.
  • Je bouwt samenwerkingen uit met partners in de cultuur- en vrijetijdssector en bent hun aanspreekpunt.
  • Je leidt en coacht het team van het vrijetijdscentrum.
  • Je zet de beschikbare middelen optimaal in op het vlak van personeel, budget en infrastructuur.
 • Als secretaris van vzw lokaal cultuurbeleid district BZL ben je eindverantwoordelijke voor de correcte financiële en juridische opvolging van de vzw.
 • Je ziet kansen in projecten en activiteiten uit andere beleidsdomeinen (zoals sport, jeugd, senioren) in het district en kiest voor een actieve, complementaire en ondersteunende samenwerking.
 • Binnen het lokaal cultuurbeleid van de stad participeer je aan werk-, project- en intervisiegroepen in functie van de realisatie van de districts- en stedelijke beleidsdoelstellingen.
 • Je draagt zorg voor een efficiënte en effectieve cultuurcommunicatie, in overleg met de stedelijke en lokale communicatieverantwoordelijken.
 • Je werkt aan een uitnodigende en toegankelijke infrastructuur door een goed gebouwbeheer en een efficiënte implementatie van nieuwe toepassingen.
 • Je vertegenwoordigt het lokaal cultuurbeleid BZL op het cultuurcoördinatorenoverleg.
 • Je zorgt voor een open en transparante informatiedoorstroming, naar de districtsadministratie, de bevoegde schepen en centrale staf.
   

Bijkomende info

Gepost op 2022-05-05