Cultuurconsulent

De projectvereniging zuidwest is de culturele verbinding tussen de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen die samen de ambitie hebben om culturele ontwikkelingen te stimuleren die de mogelijkheden van elke afzonderlijke gemeente overstijgen, de culturele kwaliteit van de regio op te tillen en een eigen profiel te ontwikkelen op basis van de kenmerken van de regio en zo in te werken op het cultureel imago.

 • zuidwest, Kortrijk
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 6/6/2022

Over deze job

 • Je werkt mee aan de implementatie van onze beleidsnota en vertaalt doelstellingen in concrete acties.
 • Je zet hiervoor initiatieven op, coördineert en/of voert projecten uit binnen het kader van de beschikbare financiële middelen.
 • Je maakt anderen warm en begeestert om projecten mee te realiseren.
 • Je animeert als procesbegeleider stuur-en werkgroepen, stelt projectplannen op die hieruit voortvloeien en bewaakt de kwaliteit en de voortgang ervan.
 • Je bent het verbindend aanspreekpunt in het bovenlokale culturele veld, voelt de noden aan vanuit het veld en weet erop in te spelen.
 • Je stimuleert culturele actoren om zich samen met anderen in regionaal verband te vernetwerken.
 • Je zet initiatieven op die samenwerking tussen actoren op lange termijn faciliteren en verduurzamenen.
 • Je ontwikkelt transversale samenwerkingsverbanden en bouwt mee aan een netwerk van partners en stakeholders over verschillende culturele sectoren en beleidsdomeinen heen.
 • Je woont vergaderingen bij van externe werkgroepen, adviesraden,… en begeleidt bestaande samenwerkingen.
 • Je volgt relevante ontwikkelingen, trends en tendensen in de sector en deelt je kennis binnen de werking van zuidwest.
 • Je organiseert samen met de collega’s de eigen  activiteiten van  zuidwest  (bvb. vormingsactiviteiten, cultuur-en erfgoedcafés, inspiratietrips,…

Bijkomende info

Gepost op 2022-05-08