Departementaal coördinator

Het Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts van de Erasmushogeschool, staat voor 190 jaar artistieke excellentie en internationale renommee. Gehuisvest in een prachtig historisch gebouw, tussen het Justitiepaleis en het Museum voor Schone Kunsten in de trendy Zavelbuurt, biedt het conservatorium naast bachelor en master opleidingen in Muziek en Musical ook een educatieve master aan.

  • Koninklijk Conservatorium Brussel, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 1/12/2022

Over deze job

  • In overleg met je directeur heb je de leiding over het administratief personeel binnen het KCB. Je coacht en motiveert je team en werkt samen aan een constante verbetering van de dienstverlening (studentensecretariaat, communicatie, IT, financiën, personeel, productie en onthaalmedewerkers). Samen met de lokale facilitaire verantwoordelijke bekijk je ook hoe het technisch- en onderhoudspersoneel optimaal ingezet wordt.
  • Je coördineert het financieel beheer. In overleg met je directeur verzorg je de opmaak en opvolging van de departementale begroting en deelbegrotingen. Je zorgt mee voor de opmaak en opvolging van zakelijke dossiers (aanbestedingen, subsidieaanvragen,…). Je volgt de financiële procedures (budgetbewaking, bestelprocedures,…) op en optimaliseert deze in overleg met de directie en de financiële diensten van EhB. In samenwerking met de directeur, opleidingshoofden en onderzoekscoördinator volg je ook het investeringsbeleid van het KCB op en optimaliseer je dit.
  • In overleg met de diensten facility, veiligheid, en coördinatie van de planning beheer je ook de roerende infrastructuur van het KCB. Bovendien zorg je voor overleg en samenwerking met de Franstalige partnerinstelling CrB m.b.t. tot de gemeenschappelijke dossiers: de bibliotheek, de concertzaal en het onderhoud van het gebouw in de Regentschapsstraat.
  • Een van de grootste uitdagingen zal de renovatie van het hoofdgebouw in de Regentschapsstraat zijn. Het organiseren van de verhuis en het opvolgen van de dossiers daaromtrent. Daar zal jij als aanspreekpunt fungeren en ervoor moeten zorgen dat alles vlot verloopt.

Bijkomende info

Gepost op 2022-11-09