Directeur

Het AMVB is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend cultureel archief, ontstaan in 1977. Het ontvangt daarnaast ook subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het AMVB verzekert de verwerving, het beheer, het onderzoek en de valorisatie van archieven en collecties van de Nederlandstalige Brusselse personaliteiten en erfgoedgemeenschappen. Het AMVB realiseert met regelmaat initiatieven om de geschiedenis van deze gemeenschappen ruimer bekend te maken, via grotere tentoonstellingsprojecten gericht op een breder publiek zoals het Vélomuseum (2018) en Van Kabas tot Rugzak (2021).

 • Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 20/2/2023

Over deze job

 • Algemeen beheer
  • integraal en participatief leidinggeven, in overleg en medezeggenschap, met een open communicatie en in een positief werkklimaat
  • gestructureerd overleg met de medewerkers
  • voorbereiding van (de bepaling van) de beleidsstrategie door de RvB en vertaling ervan naar beleidsdoelstellingen
  • planning van de werking (actieplan, beleidsplan)
  • rapportering van de werking (jaarverslag, verslaggeving naar de bestuursorganen)
  • verantwoordelijk voor een hoge wetenschappelijke en professionele standaard van de werking
  • eindverantwoordelijkheid voor het inhoudelijk en zakelijk resultaat van de organisatie
  • verantwoordelijk voor (het aansturen van) de interne en externe communicatie
  • organisatie van de werking van de bestuursorganen (Raad van Bestuur en Algemene Vergadering), als centrale verbindingspersoon tussen de Raad van Bestuur, het personeel en het Wetenschappelijk Comité
 • Zakelijk beheer
  • verantwoordelijk voor de uitvoering van het financieel beleid (begroting, financieel jaarverslag, financiële commissie)
  • verantwoordelijk voor het uitvoeren van het personeelsbeleid inclusief plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
  • ondersteunen en uitvoeren van de personeelsbeslissingen genomen door de RvB, betreffende aanwerving en ontslag, opstellen en toepassen organogram, arbeidsreglement en dergelijke meer
  • organisatie van de fondsenwerving
 • Netwerking
  • vertegenwoordiging van de organisatie in zijn lokaal, landelijk en internationaal netwerk
  • contacten met de erfgoedgemeenschappen, inclusief het afsluiten en opvolgen van samenwerkingsovereenkomsten

Bijkomende info

Gepost op 2022-12-16