Directeur

Het Kasteel van Gaasbeek is gelegen in een domein van 49 hectare groot en heeft de voorbije eeuwen grote veranderingen ondergaan. Alhoewel het domein vlak bij Brussel is gelegen, is het een oase van rust. De eerste burcht werd rond 1240 gebouwd, maar door de woelige geschiedenis van de streek werd het gebouw zowel verwoest en geplunderd als heropgebouwd en gerestaureerd. Het huidige kasteel dankt zijn romantische, middeleeuwse uitzicht aan de restauratie van 1887-1898, uitgevoerd in opdracht van de laatste bewoonster. Dat was Marie, markiezin Arconati Visconti (1840-1923), een intrigerende vrouw die het kasteeldomein op het einde van haar leven aan de Belgische staat schonk. Sinds 1980 is het kasteel eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. In de museumvleugel prijken onder andere historische meubels, kostbare wandtapijten, schilderijen, keramiek, gebruiksvoorwerpen, ... die samen met het interieur een echte tijdmachine vormen. Het museum evolueerde naar een dynamische erfgoedplek waar op een creatieve manier wordt nagedacht over hoe je een eerbiedwaardig stuk patrimonium nieuw leven kan inblazen. Het profileert zich als een ‘work in progress’, een historisch huis dat telkens nieuwe facetten van zijn rijk gelaagde identiteit exploreert en daarbij steeds aansluiting zoekt bij thema’s die ons vandaag bezig houden en boeien.

  • Kasteel van Gaasbeek, Lennik
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 4/10/2022

Over deze job

Als directeur werk je aan het profiel van het Kasteel van Gaasbeek als uniek historisch huis en museum van de Vlaamse overheid. Dit doe je binnen de krijtlijnen van de beleidsprioriteiten van de bevoegde minister en de visie die wordt uitgewerkt in samenspraak met het Departement Cultuur, Jeugd en Media en in overleg met de collega’s in het kasteel. Je onderhoudt proactief contacten met (mogelijke) partners en klanten en voert prospectie met bijzondere aandacht voor het verkrijgen van aanvullende financiering. Je bent eindverantwoordelijk voor een evenwichtige totaalprogrammatie in het kasteel, die door een inhoudelijk team van interne en externe medewerkers wordt uitgewerkt.

Bijkomende info

Gepost op 2022-09-15