Directeur gemeentelijke eigendommen en erfgoed

Onze Brusselse lokale overheid stelt alle types profielen van beambten tewerk, verdeeld over verschillende diensten. Ons Bestuur heeft de ambitie om zijn personeelsbeheer te optimaliseren, zowel op vlak van loopbaanontwikkeling als op vlak van betere dienstverlening aan de bevolking.

  • Gemeente Sint-Gillis, Sint-Gillis
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 31/5/2022

Over deze job

Het departement staat in voor de aankoop, het onderhoud en het courante gebruik, het energiebeheer, de instandhouding, de renovatie en de bouw van alle gemeentelijke openbare gebouwen en het aanverwante erfgoed. Het centraliseert het beheer van de overheidsopdrachten en het gemeentelijke wagenpark. Het zet activiteiten op die aansluiten bij de waarden op vlak van duurzame ontwikkeling. De directeur/directrice ziet toe op de verwezenlijking van de aan de dienst toegewezen strategische doelstellingen binnen het kader van de door het gemeentebestuur opgestelde oriëntatienota. Als lid van het directiecomité informeert hij/zij over de projecten die hij/zij leidt en wordt hij/zij geïnformeerd over de projecten die door andere departementen worden opgezet. Hij/zij staat in voor het opzetten van, bijdragen tot en verrijken van de synergieën die nodig zijn voor de goede werking van het bestuur.

Bijkomende info

Gepost op 2022-04-29