Educatief medewerker

KVG-Vorming vzw is een socio-culturele organisatie van en voor mensen met een handicap. In alle regio’s van Vlaanderen zet ze initiatieven op om mensen met een handicap beter te laten deelnemen aan de samenleving, om hen hun eigen leven in handen te laten nemen en hen kansen te geven op een goede vrijetijdsbesteding. Dat gebeurt door de vereniging en de vrijetijdswerking onder andere via afdelingen en trajectbegeleidingen. KVG Vorming organiseert ook acties tegen drempels en wil actief het beleid beïnvloeden. De vereniging van KVG-Vorming heeft 6 regionale vestigingen, verspreid over Vlaanderen. Iedere regio ondersteunt bestaande lokale afdelingen en start er nieuwe op. Daarnaast ondersteunt elke regio de doelgroep door infomomenten te organiseren en acties op poten te zetten. Er wordt steeds vertrokken uit de beleidsdoelstellingen bepaald binnen het sociaal-cultureel volwassenwerk.

 • KVG Vorming vzw, Antwerpen
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 30/11/2022

Over deze job

 • Je ondersteunt bestaande afdelingen en start nieuwe afdelingen en projecten op.
 • Je organiseert samen met je collega’s bijeenkomsten voor vrijwilligers.
 • Je neemt deel aan nationale vergaderingen en werkgroepen.
 • Je zoekt naar vrijwilligers, coacht hen en zet in op hun talenten en creativiteit.
 • Je volgt secretariaatsvrijwilligers op en begeleidt hen in hun werk i.s.m. de andere collega’s.
 • Je doet vertegenwoordigingswerk en bouwt contacten uit met andere organisaties in functie van onze missie.
 • Je sensibiliseert de maatschappij door acties op te zetten en vorming te organiseren.
 • Je staat met het team in voor de permanentie op jouw KVG-secretariaat.
 • Je volgt de financiën van activiteiten op en houdt bewijsstukken bij ter verantwoording. Indien mogelijk vraag je subsidies aan.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor administratieve taken in je regio (inschrijvingen, opvolgen ledenbeweging, opvolgen logistiek secretariaat, …).
 • Je werkt geregeld samen met collega’s uit jouw regio.

Bijkomende info

 • Gezien de indiensttreding zo snel mogelijk moet volgen, organiseren we bij een goede kandidatuur ASAP een sollicitatiegesprek. Dit kan leiden tot een snelle indiensttreding en een vroegtijdige afsluiting van de vacature.
 • Functiebeschrijving (pdf)

Gepost op 2022-10-18