Erfgoedcoördinator

De Rupelstreek omvat de gemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle. Sinds 2009 werken deze gemeenten samen rond erfgoed binnen de Intergemeentelijke projectvereniging ERFGOED Rupelstreek. Recentelijk werd deze projectvereniging erkend als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED). Met de nieuwe IOED willen de betrokken besturen hun ambities op het vlak van erfgoed verder vorm geven in een volwaardige professionele erfgoedwerking. Zij zijn er immers van overtuigd dat een IOED een must is om een duurzame toekomst voor het onroerend erfgoed van de Rupelstreek te waarborgen zonder daarbij het andere (o.a. roerend en immaterieel) erfgoed van de Rupelstreek uit het oog te verliezen.

 • Lokaal bestuur Rumst, Rumst
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 10/10/2022

Over deze job

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de besturen en de erfgoedactoren van de Rupelstreek m.b.t. het regionale erfgoed.
 • De Rupelstreek omvat vijf gemeenten nl. Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle.
 • Je staat in voor de dagelijkse werking van de IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) Erfgoed Rupelstreek.
 • Je staat in voor de implementatie en de uitvoering van het intergemeentelijk onroerend erfgoedbeleidsplan met respect voor de visie van de betrokken besturen.
 • Je coördineert gemeentelijke acties rond bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed in de Rupelstreek.
 • Je verleent advies omtrent het aanwezige onroerend erfgoed in de Rupelstreek.
 • Je werkt nauw samen met de IOED Zuidrand.
 • Je staat in voor de coördinatie van de erfgoedwerking in de Rupelstreek die je ook mee realiseert samen met de partners (Regionaal Landschap Rivierenland en Toerisme Rupelstreek), de besturen en de erfgoedactoren.
 • Je stelt jaaractieplannen op, implementeert ze en rapporteert hieromtrent.
 • Je zoekt naar een maximale afstemming van het erfgoedbeleid met aanverwante beleidsdomeinen (toerisme, ruimtelijke ordening, natuur …).

Bijkomende info

Gepost op 2022-09-13