Erfgoedcoördinator

Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) investeert in een levend landschap. We versterken natuur en erfgoed en verbinden ze met mensen. We bouwen bruggen tussen partners en sectoren. We laten tradities en nieuwe gebruiken elkaar inspireren. Meer info vind je op onze website www.rllk.be of in de algemene animatievideo over de Regionale Landschappen https://www.youtube.com/watch?v=biEmobY-o48 De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen (IOED) is volledig ingebed in de werking van het RLLK en werkt voor 10 van haar gemeenten: Beringen, Bocholt, Halen, Ham, Hamont-Achel, Heusden-Zolder, Houthalen- Helchteren, Leopoldsburg, Lummen en Zonhoven. Als lokaal expertisecentrum is de IOED het eerste aanspreekpunt voor bouwkundig erfgoed, historische landschappen en archeologie. Onze brede werking is gericht op het delen van kennis, ondersteunen van erfgoedprojecten en uitbouwen van een draagvlak voor het onroerend erfgoed.

  • Regionaal Landschap Lage Kempen, Houthalen-Helchteren
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 13/12/2022

Over deze job

Als coördinator van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Lage Kempen:

  • Ben je hét aanspreekpunt voor onroerend erfgoed. Je verleent advies aan de gemeenten, organisaties en particulieren m.b.t. onroerend erfgoed en het bestaande erfgoedinstrumentarium. Bij advies ligt de focus op bouwkundig erfgoed (bij vergunningsaanvragen, opmaak van RUP’s en beheersplannen, …)
  • Organiseer je de dagdagelijkse werking en stuur je de werking zowel financieel als inhoudelijk. Je organiseert het overleg met de raad van bestuur en zorgt voor een goede informatiedoorstroming naar alle betrokkenen.
  • Stimuleer je nieuwe initiatieven en/of projecten rond onroerend erfgoed en zoek je hierbij naar bijbehorende financiering i.s.m. RLLK.
  • Ondersteun je gemeenten bij de ontwikkeling van een visie voor een lokaal onroerend erfgoedbeleid en heb je daarbij oog voor integratie van onroerend erfgoed in andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus. Je ondersteunt en adviseert de gemeenten bij het implementeren in de praktijk.
  • Help je de gemeenten de zichtbaarheid van hun onroerend erfgoed te vergroten en verhoog je het lokaal draagvlak voor het erfgoed bij bewoners en bezoekers via publiekswerking, educatie, communicatie en sensibilisering.
  • Bouw je het erfgoednetwerk verder uit en breng je alle actoren samen rond gezamenlijke acties en projecten.
  • Ben je verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de erkenningsvoorwaarden en de samenwerkingsovereenkomst. Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van het jaaractieplan en de verantwoording daarvan. Je vertaalt de strategische doelstellingen van het beleidsplan in concrete acties. Je volgt het Vlaams beleid op en neemt deel aan het koepeloverleg

Bijkomende info

Gepost op 2022-11-15