Expert onroerend erfgoed

Sint-Truiden is zesde monumentenstad van Vlaanderen. Het team werkt reeds een aantal jaren rond een beleidsvisie op onroerend erfgoed en gaat op zoek naar een toekomst voor de verschillende belangrijke site zoals het Speehof, de Abdij, de Burcht van Brustem, … Bovendien werd het onroerend erfgoeddepot in de GAZO erkend in 2021, als eerste depot in Limburg. We staan bouwheren van waardevolle panden en beschermde panden bij met raad en daad op zoek naar haalbare invullingen, herbestemmingen en plannen van aanpak. We koesteren ons waardevol patrimonium in de binnenstad en kerkdorpen, net zoals de landschappen tussen de kerkdorpen.

 • Stad Sint-Truiden, Sint-Truiden
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 30/1/2022

Over deze job

 • Als expert Onroerend Erfgoed bent je mede verantwoordelijk voor de opmaak en de uitbouw van een geïntegreerde beleidsvisie rond het onroerend erfgoed. 
  • Je vertaalt deze beleidsvisie naar een lokaal onroerenderfgoedbeleid, afgestemd op Sint-Truiden, door het conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s
  • Je neemt deze aandachtspunten mee in de toekomstvisie en/of herbestemming van het talloze religieus erfgoed in Sint-Truiden: abdijen en kloosters, kerken en kapellen, kerkhoven, …
 • Je volgt de ontwikkelingen en tendensen inzake de opmaak en implementatie van het onroerenderfgoedbeleid door de Vlaamse overheid en van flankerend beleid met betrekking tot onroerend erfgoed (cultureel erfgoed, religieus erfgoed, kerken en kerkhoven, …) op, zowel op theoretisch als op operationeel niveau.
 • Je begeleidt de opmaak van beheersplannen en je staat in voor de opvolging van ervan, het aanvragen van subsidiedossiers en premies, kennisopbouw, …
 • Je bent vertrouwd met de waardering van onroerend erfgoed: toetsen van erfgoed aan karakteristieken en kwaliteiten van de (stedelijke) context.  Je vertaalt de inventarissen naar een stedelijk beleid door de opmaak van een lokaal waarderingskader.
 • Je levert advies voor stedenbouwkundige aanvragen met betrekking tot bouwkunde, landschappen en archeologie, zowel aan collega’s als aan bouwheren en ontwerpers. Op vlak van bouwkunde vraagt Sint-Truiden aandacht voor zowel waardevolle panden (RUP’s), inventarispanden (vastgestelde inventaris) als beschermde monumenten.
 • Je organiseert een overlegplatform met het agentschap Onroerend Erfgoed, alsook de talrijke partners die mee het erfgoed beheren en gebruiken.
 • Je zet in op een communicatiestrategie en publiekswerking die zorgt dat de werking van het team Onroerend Erfgoed gekend is bij verschillende doelgroepen en zorgt er zo voor dat erfgoed een plaatsje krijgt in de interne werking van de stadsteams, in het publiek domein en in het hart van de Truienaar.
 • In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de Manager Planning & Vergunningen.

Bijkomende info

Gepost op 2022-01-10