Functioneel analist

Werkplaats immaterieel erfgoed is de organisatie voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. We zetten we ons in om een diversiteit aan tradities, kennis en vakmanschap in onze veranderende maatschappij te borgen voor morgen. We willen de kracht van dit erfgoed in hedendaags en divers samenleven versterken. Dat doen we samen met erfgoedgemeenschappen, vrijwilligers, professionals en met al wie immaterieel erfgoed een warm hart toedraagt, We zetten immaterieel erfgoed in de kijker en helpen ook allerhande actuele vraagstukken rond dit levend erfgoed mee oplossen. immaterieelerfgoed.be is het digitaal platform voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Het platform inventariseert immaterieel erfgoed, illustreert hoe je er rond aan de slag kan en is een wegwijzer voor hulp binnen het professionele erfgoednetwerk. De website geeft zo immaterieel erfgoed in Vlaanderen en de praktijken er rond een gezicht. De inhoud van de website wordt gevuld door en met al wie wil bijdragen en meedoen. Het platform is eigendom van de Vlaamse Overheid. De dagelijkse werking en het beheer ervan liggen in handen van Werkplaats immaterieel erfgoed.

  • Werkplaats immaterieel erfgoed, Brussel
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 20/5/2022

Over deze job

  • Je vertaalt de functionele en inhoudelijke wensen van het team, de Vlaamse overheid en diverse gebruikers in use cases, user flows en tickets voor onze webdevelopment partner. Samen met de Project Manager werk je samen met het webbureau naar de feitelijke ontwikkeling ervan en volg je deze op de voet.
  • Je helpt bij het optimaliseren van het platform voor onze gebruikers (backend – databeheer en CMS – én frontend – website en invoermodule). Je organiseert hiertoe feedbackmogelijkheden, zowel intern als extern.
  • Na oplevering van nieuwe features en modules test je het geleverde werk. Je communiceert met het team, de Vlaamse overheid, en het webdevelopment agency en zorgt voor gestroomlijnde samenwerking. Je sociale vaardigheden en kennis ter zake stellen je in staat om op elk niveau mee te praten en expertise in te brengen.
  • Je houdt rekening met onze Search Engine Optimization strategie.
  • Je werkt, samen met het team, aan de voorbereiding van een structurele upgrade van het platform.
  • Je houdt de vinger aan de pols van digitale en technologische ontwikkelingen en schakelt deze in waar zinvol, mogelijk en/of nodig o.a. binnen communicatie, updates digitale infrastructuur, enz.

Bijkomende info

Gepost op 2022-04-05