Gastprofessor visual communication

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers… Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk. LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

  • LUCA School of Arts, Genk
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 7/12/2022

Over deze job

Als gastprofessor “Visual Communication” voer je een lesopdracht uit van 30 %.

  • Je bent mee verantwoordelijk voor het uitwerken van de leerlijn Visual Communication binnen de opleiding Beeldende Kunsten, Fotografie, waarbij je ermee voor zorgt dat deze leerlijn aansluit bij de State of the Art ontwikkeling van het curriculum dat zich bevindt op het kruispunt van de Kunsten en de Creatieve Industrie. Hierbij ontwikkel je innoverende lesmodules binnen het bachelor- en masterprogramma.
  • Visual Communication vormt een belangrijke pijler in de opleiding Beeldende Kunsten, Fotografie op Campus C-Mine. Je leert studenten visuele communicatie toe te passen in hun projecten, en leert hen een vernieuwende, experimentele grafische beeldtaal te ontwikkelen.
  • Je begeleidt studenten binnen de bachelor- en masterprogramma’s, hoofdzakelijk rond het onderzoeken en toepassen van Visual Communication in hun artistieke praktijk.

Bijkomende info

Gepost op 2022-10-12