Hoofdarchivaris

Het Vlaams Architectuurinstituut is het aanspreekpunt voor informatie over architectuur uit Vlaanderen en Brussel. Het creëert een ontmoetingsplek voor iedereen die architectuur wil maken, delen en beleven. Het Vlaams Architectuurinstituut is sinds 2018 een erkend landelijk cultureel archief. We beheren een rijke collectie architectuurarchieven en bibliotheek die een brug slaan tussen heden, verleden en toekomst van architectuur. De collectie bevat archieven van bekende namen als Eduard Van Steenbergen, Christian Kieckens en Léon Stynen, maar je vindt er ook fondsen die een brede blik werpen op de geschiedenis van de Vlaamse architectuur en stedenbouw vanaf de 19de eeuw. Het Vlaams Architectuurinstituut wil van de collectie een plek maken waar ontwerpers, onderzoekers en het brede publiek architectuur kunnen beleven en doorgronden.

 • Vlaams Architectuurinstituut, Antwerpen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 5/6/2022

Over deze job

Om het beheer en de ontsluiting van onze collectie naar een hoger niveau te brengen, zijn we op zoek naar een hoofdarchivaris.

Als hoofdarchivaris coördineer je het beheer en de ontsluiting van de collectie architectuurarchieven. Je zet innovatieve projecten op die het behoud, de ontsluiting en het gebruik van de archieven bevorderen. Je ontwerpt en implementeert procedures m.b.t. verwerving, registratie, selectie, preventieve conservering en depotbeheer. Door de acquisitie van nieuwe archieven bouw je mee aan een topcollectie voor architectuur in Vlaanderen en Brussel.

 • Als cultureel archief werkt het Vlaams Architectuurinstituut volgens de 5 functies in het Cultureel-Erfgoeddecreet. Je bent eindverantwoordelijke voor de tweede functie, behouden en borgen.
 • Je geeft vorm aan het collectiebeleid van het Vlaams Architectuurinstituut, met aandacht voor zowel analoge als digitale collecties en bouwt het uit.
 • Je stuurt een team van een tiental collectiebeheerders aan.
 • Je ontwikkelt een visie op de ontsluiting van de collectie en stelt de VAi-doelgroepen hierbij centraal. Je initieert projecten en werkt mee aan de valorisatie van de archiefcollectie.
 • Je ontwerpt, implementeert en bewaakt procedures voor alle facetten van de archiefwerking.
 • Je speelt een sturende rol bij nieuwe verwervingen en bouwt de collectie verder uit in overeenstemming met het collectiebeleidsplan.
 • Je leidt de registratie en ontsluiting van de analoge en digitale archiefcollectie. Je bewaakt de richtlijnen voor invoer en zorgt voor opleiding van collega’s, jobstudenten en vrijwilligers. Je monitort de kwaliteit van de invoer.
 • Je monitort de materiële staat van de collectie en het beheer ervan binnen de verschillende archiefdepots van het VAi.
 • Je bouwt een nationaal en internationaal netwerk uit in de cultureel-erfgoedsector en representeert het VAi op overleg- en netwerkmomenten. Je schaaft voortdurend je kennis bij door deelname aan studiedagen en vormingen.
 • Je definieert projecten, zoekt hiervoor de juiste partners en externe financiering.

Bijkomende info

Gepost op 2022-05-10