Jobstudent inventarisatie bouwkundig erfgoed

IOED Zuidrand is een samenwerkingsverband rond onroerend erfgoed tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel) met steun de Vlaamse overheid. IOED Zuidrand zet in op adviesverlening en draagvlakverbreding voor het onroerend erfgoed in de streek.

  • IOED Zuidrand, Kontich
  • Type: Bijzonder statuut
  • Deadline: 6/6/2022

Over deze job

De IOED Zuidrand is momenteel bezig aan een herinventarisatiecampagne bouwkundig erfgoed in de regio. Hierbij inventariseren we panden met erfgoedwaarden die nog niet werden vastgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Daarnaast zijn we bezig met de waardering van de panden die al wel zijn vastgesteld met een waarderingsmethodiek. Voor de herinventarisatie gaan we geografisch te werk, per gemeente van de Zuidrand. We verrichten veldonderzoek (in de straten van de gemeenten) en selecteren panden die mogelijks in aanmerking komen om vastgesteld te worden. Vervolgens doen we een wetenschappelijk onderzoek naar elk van deze panden, met een gedetailleerde gevelbeschrijving en archiefonderzoek.

Je werkt mee aan de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed en de waardering van de vastgestelde panden.

Dit houdt in:

  • Inventariseren en waarderen van het bouwkundig erfgoed aan de hand van een vooropgestelde methodiek en binnen een afgebakend gebied.
  • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek van de geselecteerde panden (archiefonderzoek, gevelbeschrijvingen,…).

Bijkomende info

Gepost op 2022-05-02