Medewerker jeugd & jongeren

ARhus in Roeselare is een bruisende ontmoetingsplek waar kennis, mensen en ideeën samenkomen. Een ‘hus’ van de stad waar iedereen welkom is! Lezen, leren en ontmoeten staan er centraal. Met ARhus, de bibliotheek van Roeselare, zetten we in op leesbevordering en e-inclusie. Maar ook op co-creatie met de diverse ‘jonge’ communities in Roeselare om onze collectie, publieksdiensten en activiteiten inclusiever te maken. We groeien naar een meer vraaggericht aanbod waarbij kinderen en jongeren naast een rol als ‘lener’ ook als ‘gebruiker’, als ‘leverancier van kennis’ of als ‘programmator’ actief kunnen zijn bij ARhus.

  • ARhus, Roeselare
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 27/11/2022

Over deze job

  • Je zoekt mee naar een nieuwe balans tussen het ‘traditionele bibliotheekwerk’ en nieuwe initiatieven waarbij medewerkers samenwerken met de ‘jonge’ communities in Roeselare. Je brengt inspirerende voorbeelden van ‘community librarian’ binnen en zoekt naar de match tussen de verschillende bestaande deelwerkingen (o.a. collectievorming, #HACK jongerenwerking, samenwerking met onderwijs). Je denkt mee over hoe nieuwe inzichten tot concrete initiatieven rond ‘community building met ARhus’ kunnen leiden.
  • Je maakt deel uit van één van de werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor taal- en leesbevorderingsactiviteiten, het aanbod voor onderwijs en voor kinderen en jongeren.
  • Je staat in voor een deel van de jeugd- en jongerencollectie: de aankoop, presentatie en het up-to-date houden van de collectie. Je collega’s helpen je hierbij.
  • Via je werk aan onze infopunten en de begeleiding van klasbezoeken hou je voeling met de diverse bezoekers van ARhus.

Bijkomende info

Gepost op 2022-10-28