Medewerker registratie - publieksmedewerker

Het Museum Aan de IJzer (beheerd door VZW Aan de IJzer) is gehuisvest in de IJzertoren in Diksmuide en maakt als dusdanig deel uit van het IJzermonument dat erkend is als Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede. De werking van het museum heeft als focus de Belgisch-Duitse confrontatie tijdens de Eerste Wereldoorlog enerzijds en de Vlaamse emancipatiebeweging anderzijds.

  • Museum aan de IJzer, Diksmuide
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 18/2/2022

Over deze job

In 2022 en 2023 werken het ADVN en VZW Aan de IJzer samen aan het project Collectie aan de IJzer om de museumcollectie van VZW Aan de IJzer, die nu verspreid is over het ADVN en het Museum aan de IJzer virtueel samen brengen en de collectie zo beter toegankelijk te maken. Dit project kadert binnen de inhaalbeweging digitale collectieregistratie van de Vlaamse Gemeenschap en maakt deel uit van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’.

Naast de registratie en digitalisering van de collectie sta je ook in voor de ontwikkeling en opvolging van nieuwe producten van het Museum Aan de IJzer. Deze omvatten zowel educatieve pakketten als rondleidingen, lezingen, bezoekersteksten, gidsenwerking, ateliers enz. Ook het beantwoorden van publieksvragen en het aanleveren van informatie voor de communicatiedienst behoren tot het takenpakket.

Bijkomende info

Gepost op 2022-01-13