Onthaalmedewerker bibliotheek & vrije tijd

 • Gemeente Hooglede, Hooglede
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 16/10/2022

Over deze job

 • Instaan voor het onthaal en dienstverlening in de Trimard (Bib en dienst Vrije Tijd) – Je informeert, helpt en begeleidt de burger met het oog op een correcte en klantvriendelijke dienstverlening. Dit omvat onder meer volgende taken:
  • Instaan voor een klantvriendelijk onthaal van de burger/bezoeker aan bibliotheek en vrije tijd
  • Helpen begeleiden van burgers/bezoekers in hun zoektocht naar informatie. Beantwoorden van vragen, geven van informatie en begeleiding
  • Verschaffen van toeristische informatie aan de bezoekers
  • Telefonische oproepen snel opvangen en juist doorverbinden of er zelf onmiddellijk gevolg aan geven; eventueel boodschappen noteren.
  • Leveringen in ontvangst nemen en bezorgen aan de bestemmeling
  • Zorgvuldig toezicht houden op het gebouw en de activiteiten erin om de veiligheid te helpen verzekeren.
  • Onverwachte omstandigheden vlot opvangen en defecten aan het gebouw onmiddellijk signaleren om een doorlopende dienst te kunnen verzekeren
  • Meedenken naar klantgerichte oplossingen binnen de geldende regels en procedures
 • Administratie – Je ondersteunt de dienst bij diverse administratieve en logistieke opdrachten die behoren tot de kerntaak van de diensten. Dit omvat onder andere:
  • Voorraadbeheer van folders en affiches
  • Uitlenen van materialen aan de klant en nazorg
  • Collega’s ondersteunen bij eenvoudige administratieve en andere taken
  • Verzorgen van allerlei schriftelijke communicatie (brieven, mailings, …)
  • Hulp en ondersteuning bieden bij de organisatie van extra-murale activiteiten van de dienst
  • Instaan voor de volledige administratieve behandeling van aanvragen verhuringen gemeentelijke infrastructuur, in samenwerking met de medewerker Vrije Tijd
 • Verruimende bepaling –
  • Op vraag van de direct leidinggevende verricht je ondersteunende taken voor de eigen dienst of voor andere diensten

Bijkomende info

Gepost op 2022-09-20