Polyvalent projectmedewerker

Erfgoedcel de Merode engageert zich om het cultureel erfgoed en de talloze cultureel-erfgoedwerkingen in de regio te ondersteunen, te versterken en te verbinden. Zij wil de lokale erfgoedgemeenschap op een deskundige manier helpen met het herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoek voeren en presenteren van cultureel erfgoed aan de generaties van nu en later. Een intensieve samenwerking tussen beleid, administratie, erfgoedactoren, ondernemers en inwoners zorgt voor een actieve betrokkenheid.

 • Erfgoedcel de Merode, Zichem
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 10/6/2022 18:00

Over deze job

Als polyvalent projectmedewerker sta je mee in voor de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen van Erfgoedcel de Merode.

 • Adviserende-beleidsondersteunende taken
  • Je ondersteunt de vele erfgoedbeheerders in de regio in de vorm van advies en begeleiding binnen een netwerk, onder meer wat betreft behoud en beheer, collectieregistratie (in een erfgoeddatabank), de preventieve behandeling en actieve conservering van erfgoedobjecten en op vlak van borging en registratie van immaterieel erfgoedpraktijken;
  • Je verricht literatuuronderzoek naar de geschiedenis en de betekenis van de erfgoedcollecties en de objecten;
  • Je volgt ontwikkelingen in het vakgebied op;
  • Je volgt en rapporteert tendensen, ontwikkelingen en evoluties in het vakdomein;
  • Je stelt zelf dossiers op als voorbereiding op diverse projecten;
  • Je bereidt dossiers voor voor de raad van bestuur en de kerngroep en staat in voor de uitvoering van de genomen besluiten.
 • Uitvoerende taken
  • Je coördineert projecten (projectplan opstellen – voortgangsbewaking – projectverantwoording);
  • Je past de toolbox ‘waarderen’ toe;
  • Je fotografeert, registreert, documenteert en waardeert erfgoedcollecties op systematische wijze;
  • Je bereidt voor en je begeleidt de verhuis van erfgoedcollecties;
  • Je begeleidt vrijwilligers;
  • Je zorgt voor de ontsluiting van de registratie en overige verzamelde informatie via erfgoedplus;
  • Je maakt het waarderingsrapport op per deelcollectie en je maakt het eindverslag van het project op;
  • Je neemt actief deel aan de dagelijkse werking van de Erfgoedcel.
 • Communicatieve taken
  • Je bereidt het intern werkoverleg voor, je volgt dit en zorgt voor de uitvoering ervan;
  • Je organiseert overlegmomenten met partners en belanghebbenden;
  • Je pleegt overleg met en je stuurt vrijwilligers aan;
  • Je communiceert m.b.t. de verantwoordelijke taken en projecten via bv. nieuwsbrieven, sociale media, website, enz.;
  • Je legt externe contacten die relevant zijn voor de werking van de Erfgoedcel.

Bijkomende info

Gepost op 2022-05-11