Projectcoördinator

ERF (voluit: Erfgoedstichting Vlaams-Brabant) is een Stichting van Openbaar Nut die -onder de vleugels van de provincie- samenwerkt met lokale besturen in Vlaams-Brabant om hen bij te staan in verwerving, restauratie, herbestemming of beheer van onroerend erfgoed of landschappen. ERF bestaat nog niet zo lang (opgericht in januari 2021) en is volop bezig om op kruissnelheid te komen.

  • Erfgoedstichting Vlaams-Brabant, Leuven
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 4/2/2023 12:00

Over deze job

Als projectcoördinator krijg je concrete restauratieprojecten toegewezen die je van A tot Z opvolgt. Je bent het aanspreekpunt voor de gemeente en het architectenteam, en je bent zorgvuldig met je administratie. Je zorgt waar nodig voor versteviging van het lokale draagvlak, bijkomende financiering… kortom: je covert alles wat bij het aan jou toegewezen project komt kijken. Dat wil zeggen dat je ruggengraat moet hebben en er niet voor terug deinst zelfstandig initiatief te nemen. Maar even goed geldt dat je een onvervalste teamspeler moet zijn: net die samenwerking en het gedeelde enthousiasme zijn de kracht van ERF.

Bijkomende info

Gepost op 2022-12-23