Projectmedewerker

Het DisABILITY Filmfestival, wat in 2022 al aan zijn 12de editie toe is, is een initiatief van enkele geëngageerde pedagogen en antropologen uit het Leuvense. Sinds 2011 zet deze organisatie zich in om aan de hand van filmvertoningen de discussie rond de beeldvorming van mensen met een beperking aan te wakkeren. Jaarlijks worden gedurende één week verschillende films geprogrammeerd waarin personen met een handicap een hoofdrol spelen. Deze filmvertoningen worden voorafgegaan of gevolgd door een activiteit waarin personen met een beperking zelf reflecteren over de film en hun persoonlijke levenservaringen. Via deze combinatie van voor- en nabesprekingen en filmvertoningen wil het DisABILITY Filmfestival het publiek sensibiliseren rond thema’s als discriminatie en emancipatie van personen met een handicap. Het DisABILITY Filmfestival richtte zich oorspronkelijk op studenten van de KU Leuven. In het tienjarige bestaan van de organisatie werden de beoogde doelgroepen aanzienlijk uitgebreid. Momenteel richt het festival zich op volgende specifieke doelgroepen: mensen met een beperking, studenten van de KU Leuven, kinderen uit lagere scholen en regisseurs of filmmakers in opleiding. De ambitie van het DisABILITY Filmfestival is drieledig: we willen mensen een fijne avond te bezorgen, ambiëren de bestaande beeldvorming rond personen met een beperking in vraag te stellen en wensen personen met en zonder handicap samen te brengen. De voorzitter van de recent opgerichte vzw DisABILITY Filmfestival (31 oktober 2020) is Pieter Verstraete. Hij is hoofddocent Pedagogische Wetenschappen en gespecialiseerd in de geschiedenis van personen met een beperking. De Raad van Bestuur alsook de Algemene Vergadering van de vzw is divers samengesteld en bestaat zowel uit mensen met als zonder een beperking. De reguliere werking van het DisABILITY filmfestival bestaat dus uit het organiseren van fysieke filmvoorstellingen in Leuven. Daarbij wordt op een participatieve manier gewerkt en nemen partnerorganisaties uit het Vlaamse zorglandschap het peter/meterschap op voor een bepaalde film.

  • vzw DisABILITY Filmfestival, Leuven
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 1/2/2022 18:00

Over deze job

Voor de organisatie van de 12de editie is het filmfestival op zoek naar een gemotiveerde projectmedewerker die instaat voor de organisatie van het streamingsproject "Samen streamen voor een betere toekomst". Het doel van dit project is om de verschillende geprogrammeerde films in de week van het filmfestival (9 tot en met 13 mei) te streamen en op deze manier ook beschikbaar te maken in de Vlaamse voorzieningen voor mensen met een handicap. Als projectmedewerker sta je in voor de praktische organisatie van het streamen alsook het inblikken van de introductiefilmpjes die voorafgaand aan de eigenlijke filmweek worden opgenomen. Voor het filmen zelf alsook het streamen kan gebruik worden gemaakt van een bijkomende professional. Na afloop van het filmfestival wordt er van je verwacht dat je een inhoudelijk verslag opstelt en gedurende jouw aanstelling ga je op zoek naar bijkomende middelen om je functie te consolideren dan wel uit te breiden.Het DisABILITY filmfestival groeide de voorbije jaren uit tot een gevestigde waar binnen de Leuvense culturele scene. Voor de organisatie van de 12de editie is het filmfestival op zoek naar een gemotiveerde projectmedewerker die instaat voor de organisatie van het streamingsproject "Samen streamen voor een betere toekomst". Het doel van dit project is om de verschillende geprogrammeerde films in de week van het filmfestival (9 tot en met 13 mei) te streamen en op deze manier ook beschikbaar te maken in de Vlaamse voorzieningen voor mensen met een handicap. Als projectmedewerker sta je in voor de praktische organisatie van het streamen alsook het inblikken van de introductiefilmpjes die voorafgaand aan de eigenlijke filmweek worden opgenomen. Voor het filmen zelf alsook het streamen kan gebruik worden gemaakt van een bijkomende professional. Na afloop van het filmfestival wordt er van je verwacht dat je een inhoudelijk verslag opstelt en gedurende jouw aanstelling ga je op zoek naar bijkomende middelen om je functie te consolideren dan wel uit te breiden.

Bijkomende info

  • Stuur jouw CV samen met je motivatiebrief via mail naar pieter.verstraete(a)kuleuven.be.

Gepost op 2022-01-10