Projectmedewerker handschriften

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken is de dienstverlenende organisatie voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Via onderzoek en projecten versterkt de organisatie de professionele en duurzame erfgoedwerking in bibliotheken. Als expertisenetwerk zet ze in op ontmoeting, open kennisdeling en samenwerking. Ze beheert overkoepelende databanken met gegevens over collecties bibliothecair erfgoed, middeleeuwse manuscripten, oude drukken en historische kranten die in Vlaanderen worden bewaard.

  • Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw, Antwerpen
  • Type: Beroepsinlevingsstage (BIS)
  • Deadline: 6/6/2022 9:00

Over deze job

Je komt terecht bij een dienstverlenende netwerkorganisatie die samen met collectiebeheerders werkt aan allerlei overkoepelende projecten die de kennis over (het beheer van) collecties verhogen. Als stagiair leer je dit netwerk van binnenuit kennen door mee te werken aan het project ‘Comites latentes’, het vervolgproject van ‘Medieval Manuscripts in Flemish Collections’ (MMFC). Je verwerft hierdoor zowel algemene als gespecialiseerde competenties die je voorbereiden op een functie in de erfgoed/bibliotheeksector, met een nadruk op het oudere geschreven erfgoed.

  • Meewerken aan het beschrijven van handschriften, op basis van bestaande informatiebronnen en door rechtstreekse controle op de originelen, waarvoor je zal worden opgeleid in de catalografie van middeleeuwse handschriften.
  • Betrokken worden bij het systematisch aanleggen van fotografische documentatie over de handschriften.
  • Verantwoordelijk zijn voor een deel van de communicatie over het project (o.a. nieuwsbrief en social media).
  • Worden ingezet voor verschillende administratieve opdrachten (o.a. correspondentie betreffende het project, beheer info-mailbox, organisatie van vergaderingen, organisatie van plaatsbezoeken aan de diverse bibliotheken, etc.).
  • Achter de schermen kennis kunnen maken met de verschillende functies van een erfgoedbibliotheek.
  • Deelnemen aan interne vergaderingen en externe overlegmomenten met diverse partners in de sector.

Bijkomende info

Gepost op 2022-05-10