Projectmedewerker 'jongeren'

Het verhaal van KMSKA en jongeren vertrekt steeds vanuit de museumtrappen: deze trappen zijn een begrip onder Antwerpse jongeren. Als hangplek, als sfeervolle plaats om tussen leeftijdsgenoten te zijn, als zonovergoten naschools afspreekpunt. Hoeveel van deze jongeren weten wat er zich achter hen bevindt? Vanuit de missie om het museum bekend te maken als een dynamische plek, waar jongeren welkom zijn, ontwikkelde het KMSKA het project ‘De Trappen’. Met dit project brengt het KMSKA jongeren via actieve kunstbeleving en co-creatie in contact met het museumgebouw, de museumwerking en de collectie. Het KMSKA zet met 'de Trappen’ een nieuwe en belangrijke stap naar een inclusiever museum.

  • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen vzw, Antwerpen
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 30/11/2022

Over deze job

Als projectmedewerker ken je de precaire situatie omtrent het welzijn van een groot aantal jongeren in Antwerpen en wil je daarin verandering brengen door actief en authentiek met hen aan de slag te gaan, vanuit verschillende kunstdisciplines.

De eerste maanden onderzoek je de mogelijkheden van een samenwerking tussen KMSKA en jongeren tussen 15 en 25 jaar, via experimentele korte projecten. In co-creatie met jongeren, via korte workshops en trajecten, onderzoek je de noden en verlaag je de drempels tot het museum voor andere jongeren. Samen met hen zoek je raakvlakken tussen het museum en hun leefwereld en signaleer je hun noden.

Tijdens de experimentele projectperiode voer je verkennende gesprekken met Antwerpse jongerenorganisaties uit de buurten rondom het museum. KMSKA gaat in zee met één of meerdere organisaties naar keuze voor een duurzame samenwerking met jongeren. Via deze samenwerking worden jongeren toegeleid naar het museum én langdurig en structureel begeleid. Ze doen ervaringen op die waardevol zijn voor hun verdere leven en werken aan competenties die hen meer kansen geven op de arbeidsmarkt (bv. sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, taalstimulatie). De samenwerking zorgt voor een verbreding van de leefwereld van de jongeren én het museumteam.

Als projectmedewerker ‘jongeren’ maak je deel uit van het team publiekswerking. Je staat in voor de volgende taken:

  • De brug bouwen tussen de doelen van het museum en de belangen en noden van de jongeren en zo een win-winsituatie creëren.
  • Sociaal-artistieke processen en producten uitwerken, uitvoeren en opvolgen, samen met de jongeren en de museummedewerkers.
  • Informatie verzamelen en raakvlakken tussen de jongeren en het museum + de collectie detecteren.
  • Experimenteren, uitproberen en innovatieve projecten bedenken.
  • Structureel samenwerken met één of meerdere jeugdwerkorganisaties in Antwerpen.

Bijkomende info

Gepost op 2022-11-18