Projectmedewerker landschap

Als Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) werken we aan het behoud en versterken van landschap, erfgoed, biodiversiteit en klimaatrobuustheid in de Kempen. We zoeken draagvlak en verbondenheid tussen betrokken sectoren en stakeholders om integraal te werken aan een duurzaam landschap en landschapsbeleving in ons werkingsgebied (25 gemeenten in de Antwerpse Kempen). Dit realiseren wij door het brede publiek te betrekken bij concrete acties en sectoren te verenigen in gebiedsprojecten. Het regionaal landschap biedt een platform aan waar verschillende maatschappelijke groepen elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en projecten uitwerken. Het bestuur van regionaal landschap bestaat dan ook uit een brede vertegenwoordiging vanuit de landbouw- en natuursector, toerisme, streekverenigingen, jagers en openbare besturen.

  • Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw, Oud-Turnhout
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 30/11/2022

Over deze job

  • Je begeleidt landschapsprojecten van verschillende schaalniveaus van opstartfase tot de uitvoering en opvolging van de werken op terrein en draagt landschap uit als strategie om tot kwalitatieve analyse, inrichting, projecten en samenwerkingen te komen.
  • Je brengt betrokken partners en open ruimtegebruikers samen, schept het klimaat voor overleg en samenwerking en streeft samen naar maximale win-win situaties in het landschap.
  • Concreet werk je mee aan de gebiedsgerichte werking Kleine Nete en Kempense Heuvelrug. Je geeft mee vorm aan landschapsprojecten met een focus op erfgoedzorg, cultuurhistorisch landschapsherstel, natte natuur en natuurrecreatie. Daarnaast maak je onderdeel uit van het landschapsteam van het RLKGN waarin samen aan landschapsprojecten van verschillende schaalniveaus gewerkt wordt.
  • Je overlegt op regelmatige basis met de collega’s en de coördinator van het regionaal landschap en neemt waar nodig mee algemene taken op in het belang van de vzw.

Bijkomende info

Gepost op 2022-11-04