Projectmedewerker ‘Voor Boer en Tuinder’

Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) is een kenniscentrum dat de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven sinds de tweede helft van de achttiende eeuw samen met anderen bestudeert, bewaart en toegankelijk wil maken voor een breder publiek. Dit materieel en immaterieel cultureel erfgoed wordt belicht in zijn nationale en internationale context, waarbij ook grote aandacht uitgaat naar de interactie met actualiteit en toekomst. In de basiswerking van het centrum zijn registratie, documentering en waardering belangrijke aandachtspunten. CAG werkt nauw samen met het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de KU Leuven.

  • Centrum Agrarische Geschiedenis, Leuven
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 21/2/2022

Over deze job

CAG is op zoek naar een dynamische en polyvalente medewerker voor het registreren en ontsluiten van audiovisueel erfgoed van land- en tuinbouw, met name het beschrijven van alle afleveringen van het televisieprogramma ‘Voor Boer en Tuinder’ (1959-1988) in het databanksysteem CollectiveAccess. De focus van het project ligt op een diepgaande inhoudelijke en kwaliteitsvolle beschrijving van alle afleveringen, bewaard bij VRT en CINEMATEK. Aansluitend wordt ook het papieren en fotoarchief van het programma gedigitaliseerd, bewaard bij KADOC-KU Leuven. Het project omvat tevens een participatief documentatie– en waarderingstraject, in samenwerking met een breed netwerk van erfgoedpartners in Vlaanderen.

De projectmedewerker wordt in zijn/haar taken bijgestaan door stafmedewerkers en de coördinator van CAG.

Het takenpakket van de projectmedewerker is veelzijdig en omvat onder meer:

  • op systematische wijze beschrijven en registreren (in CollectiveAccess) van alle afleveringen van het televisieprogramma ‘Voor Boer en Tuinder’ en het papieren en fotoarchief;
  • verrichten van literatuuronderzoek naar de geschiedenis en de betekenis van het bewegend beeldmateriaal van landbouw en platteland;
  • het organiseren van overlegmomenten met de partners en belanghebbenden bij het project, onder meer in het kader van de participatieve documentatie- en waarderingssessies;
  • het inhoudelijk ontsluiten van de registratie en verzamelde informatie via de website erfgoedbank van CAG (www.cagnet.be);
  • redactie van het eindrapport en eventueel afgeleide publicaties.

Bijkomende info

Gepost op 2022-01-14