Publiekshistoricus

Geheugen Collectief is een historisch projectbureau. We voeren historische projecten uit op vraag van zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Wetenschappelijk onderzoek hertalen we naar publieksgerichte eindproducten zoals tentoonstellingen, apps, historische wandelingen, publicaties, educatieve pakketten, … We werken deze projecten uit van concept tot realisatie, vaak in samenwerking met andere professionele partners (zoals ICT’ers, grafische vormgevers, decorbouwers, …). Daarbij combineren we wetenschappelijke onderzoeksmethodes met creatieve en vernieuwende ontsluitingsvormen en een helder en laagdrempelig taalgebruik op maat van een breed publiek. Het woord ‘collectief’ in onze naam slaat zowel op het feit dat geschiedenis door iedereen beleefd wordt als op de overtuiging dat we als team meer te bieden hebben dan een individuele onderzoeker alleen.

  • Geheugen Collectief, Antwerpen
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 14/6/2022

Over deze job

Geheugen Collectief is een team van enthousiaste publiekshistorici waarbinnen je
gezamenlijk aan projecten werkt. Elk teamlid werkt steeds aan verschillende projecten tegelijkertijd.

Bijkomende info

Gepost op 2022-05-04