Secretaris-generaal

CIVA is een museum, een archiefcentrum, een bibliotheek en een ontmoetingsplek voor liefhebbers van architectuur, landschapsarchitectuur, stadsecosystemen en geschiedenis in Brussel. CIVA bewaart en verrijkt haar uitzonderlijke collecties bestaande uit meer dan 500 architectuurarchieven en een bibliotheek met meer dan 50.000 publicaties. Er worden heel wat uiteenlopende activiteiten georganiseerd door CIVA. Je kan er het hele jaar door terecht voor tijdelijke tentoonstellingen, lezingen, debatten, rondleidingen, book launches en kinderactiviteiten. De activiteiten gaan door vlakbij het Flageyplein te Elsene en vanaf 2024 in Brussel-centrum, binnenin en in samenwerking met KANAL - Centre Pompidou. CIVA wordt geleid door een team bestaande uit Nikolaus Hirsch, artistiek directeur (verantwoordelijk voor het wetenschappelijke en culturele programma), en een algemeen secretaris (verantwoordelijk.e voor het administratieve en financiële beheer van de organisatie). Het personeel van CIVA bestaat uit ongeveer veertig medewerkers. De secretaris-generaal wordt bij de uitvoering van zijn/haar taken bijgestaan door de ondersteunende diensten (receptie, onderhoud, administratie) en de transversale diensten (communicatie, educatie en publiekswerking, publicatie).

 • CIVA, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 4/12/2022

Over deze job

CIVA is op zoek naar een nieuwe secretaris-generaal die begin 2023 in functie treedt.

De secretaris-generaal is eindverantwoordelijk.e voor het financiële, budgettaire, administratieve, HR- en operationele beheer van CIVA. Hij/zij waakt over het financiële evenwicht van de organisatie en staat de artistiek directeur bij in het beheer van de budgetten voor het wetenschappelijke en culturele programma. Hij/zij zorgt voor de continuïteit en ontwikkeling van CIVA met het oog op de verhuis naar KANAL – Centre Pompidou. In samenwerking met de artistiek directeur voedt en bereidt hij/zij het strategisch beleid van de Raad van Bestuur voor en is hij/zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de op dit niveau genomen beslissingen. Hij/zij ontwikkelt en bevordert een teamgeest die gericht is op een efficiënt en harmonieus beheer van de activiteiten, rekening houdend met de huidige sociale en ecologische uitdagingen.

De volgende taken maken deel uit van zijn/haar missie:

 • Uitvoering van de vijfjarige beheersovereenkomst tussen CIVA en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en totstandkoming van de nieuwe beheersovereenkomst 2024-2028
 • Ontwikkeling van een plan voor het beheer en de programmering van de CIVA-activiteiten binnen de werking van KANAL – Centre Pompidou (in samenwerking met de artistiek directeur)
 • Administratief, budgettair, boekhoudkundig en financieel beheer
 • Operationeel beheer (dagelijkse werking)
 • Beheer van de infrastructuur, IT en algemene logistiek (hoofdkantoor en vestigingen)
 • Ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid
 • Toezicht op ondersteunende diensten (receptie, onderhoud, administratie) en, in samenwerking met de artistiek directeur, op transversale diensten (communicatie, educatie en publiekswerking, publicatie).
 • Ontwikkeling van het communicatieplan (in samenwerking met de artistiek directeur)
 • Ontwikkeling van samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs, de culturele sector, de overheid, de particuliere sector, enz. (in samenwerking met de artistiek directeur)
 • Ontwikkeling van het eigen financieringsbeleid voor activiteiten (subsidies, sponsoring, eigen inkomsten, enz.)
 • Voorbereiding van bestuursvergaderingen en uitvoering van besluiten
 • Naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke kaders

Bijkomende info

Gepost op 2022-11-08