Senior projectcoördinator Verenigd Koninkrijk

Kunstenpunt is het steunpunt van de beeldende kunst, de podiumkunsten en de klassieke muziek in Vlaanderen. We informeren en adviseren, ontwikkelen en vernieuwen, en we organiseren tal van events, nationaal en internationaal. Kunstenpunt-medewerkers werken zelfstandig, maar in een duidelijk kader. Beslissingen worden gemaakt daar waar de expertise zit, en zo weinig mogelijk top-down. Onze organisatie hecht belang aan het bevorderen van gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen primeren op leeftijd, gender, afkomst, handicap of nationaliteit. Mensen met een actieve kunstpraktijk worden gestimuleerd om te solliciteren. Kunstenpunt stimuleert de samenwerking en uitwisseling tussen het kunstenveld en -beleid in Vlaanderen en in het VK. De voorbije decennia hebben we sterke relaties opgebouwd met culturele actoren, platforms en intermediairs, en hebben we talloze programma’s opgezet voor Britse professionals in Vlaanderen en omgekeerd. Vandaag onderzoeken we de impact van Brexit op bestaande netwerken en overheidsinstrumenten, en ontwikkelen we instrumenten en voorstellen om de relaties met het land te beschermen, verstevigen en verduurzamen.

 • Kunstenpunt, Brussel
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 6/11/2022

Over deze job

 • Je brengt relaties in kaart tussen het kunstenveld, het kunstenbeleid en de intermediaire organisaties in Vlaanderen en het VK. Deze gegevens monitor en analyseer je om mogelijke hiaten te identificeren. Je gaat op zoek naar antwoorden op vragen als:
  • hoe ziet de samenwerking tussen de Vlaamse en Britse kunstensector eruit, en welke impact heeft Brexit op de wensen en mogelijkheden van de Vlaamse kunsten? 
  • Wat zijn de kansen en hinderpalen in het kunstenbeleid van het VK voor samenwerking tussen Vlaamse en Britse spelers?
  • Hoe kan de samenwerking tussen de Vlaamse en Britse kunstensector bevorderd worden door relaties tussen Kunstenpunt en intermediaire organisaties in het VK zoals British Council, Arts Council England & Wales, Creative Scotland, en diverse expertisecentra rond bepaalde thema’s?
 • Je werkt aan een kader om de samenwerking te verduurzamen op basis van je analyse.

Bijkomende info

Gepost op 2022-09-22