Stafmedewerker bij Vlaamse overheid

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid wat betreft cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Het departement heeft als visie om als voortrekker te bouwen aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen cultuur kan beleven, maken en delen. Daarnaast is onze missie om als knooppunt tussen samenleving en beleid de ontwikkeling van culturele en sociale ruimtes te stimuleren, met de blik op de lange termijn.

  • Vlaamse overheid - Departement Cultuur, Jeugd en Media, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 10/10/2022

Over deze job

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is op zoek naar een Stafmedewerker van de algemeen directeur. Deze stafmedewerker staat in voor de organisatieontwikkeling van het departement, met een focus op de optimalisatie van het interne doelstellingenkader en de processen eigen aan het departement. Deze optimalisatietrajecten kunnen gaan over alle kernopdrachten en de processen die hierrond uitgetekend zijn in de organisatie. Als stafmedewerker ben je geen inhoudelijk expert maar ga je andere collega’s bevragen over en aansturen op de transparantie (gedocumenteerd zijn), de (kwantitatieve en kwalitatieve) output en de efficiëntie van processen.

Dit houdt in:

  • in kaart brengen van processen van de organisatie en voorstellen doen voor optimalisatie;
  • op basis van vaststellingen en aanbevelingen voorstellen voor remediëringsmaatregelen formuleren;
  • procedures ontwikkelen om de kwaliteit van de output van de organisatie te waarborgen en te verbeteren;
  • organisatiebrede ontwikkelingen opvolgen in functie van standpuntbepaling op managementoverleg.

Bijkomende info

Gepost op 2022-09-15