Stafmedewerker onroerend erfgoed

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 steden en gemeenten rond Gent. Veneco is actief op het vlak van ontwikkeling van bedrijventerreinen, stedenbouw en streekontwikkeling en faciliteert intergemeentelijke samenwerking. We zijn actief op regioniveau.

 • Veneco, Destelbergen/Eeklo
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 7/6/2022

Over deze job

Samen met de medewerkers van COMEET en Regionaal Landschap Meetjesland bied je ondersteuning en advies omtrent onroerend erfgoed aan de deelnemende gemeenten. Afhankelijk van je expertise als archeoloog of expert bouwkundig erfgoed word je mee het aanspreekpunt voor adviesverlening rond archeologie en/of bouwkundig erfgoed, in nauw overleg met de andere medewerkers van de IOED. Je standplaats is het kantoor van Veneco in Destelbergen. In onderling overleg zal ook afgesproken worden om enkele dagen per maand te werken vanuit de kantoren van COMEET in Eeklo.

Je staat mee in voor de uitvoering en opvolging van de doelstellingen en acties die werden opgenomen in het beleidsplan voor de IOED Meetjesland. Als stafmedewerker ben je mee verantwoordelijk voor het initiƫren, het voorbereiden, de uitwerking en de evaluatie van het beleidsplan.

 • Je volgt de wetgeving rond onroerend erfgoed nauwgezet op en houdt de vinger aan de pols bij ontwikkelingen in verband met erfgoed in aanleunende beleidsdomeinen.
 • Je bouwt expertise op over het erfgoed van de streek en deelt die met de aangesloten gemeenten van de IOED.
 • Je neemt een actieve rol op bij de advisering van erfgoeddossiers.
 • Je maakt deel uit van de IOED als deskundige partner en je bent actief betrokken bij de dagelijkse werking van de IOED.
 • Je fungeert mee als aanspreekpunt voor de aangesloten lokale besturen.
 • Op vraag van de gemeenten werk je projectmatig rond een afgebakend onderwerp binnen het thema onroerend erfgoed en ga je op zoek naar mogelijke subsidies voor het project.
 • Je staat mee in voor een laagdrempelige communicatie over het onroerend erfgoed van de streek en de werking van de IOED.
 • Je promoot en ondersteunt lokale en bovenlokale erfgoedinitiatieven die bijdragen aan het draagvlak in de regio.
 • Je legt actief bruggen naar de andere werkingsdomeinen van Veneco zoals stedenbouw, reconversie, etc., in samenwerking met de coƶrdinator van de afdeling streekontwikkeling.

Het takenpakket van de IOED kan verder evolueren naarmate de werking ervaring opbouwt.

Bijkomende info

Gepost op 2022-05-11