Stafmedewerker Stedelijke Academie voor Podiumkunsten

  • Stad Roeselare, Roeselare
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 16/10/2022

Over deze job

  • Als stafmedewerker ben je verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de wetgeving in de personeelsdossiers. Je bent actief in de verschillende domeinen van het personeelsbeleid: prospectie, selectie, vaste benoeming, vacant verklaringen, evaluatie, functioneringsgesprekken, etc..
  • Je neemt verantwoordelijkheid bij de organisatie van de STAP-projecten en -toonmomenten. (bv Point Final, concerten, veiligheidsproject,…)
  • Je bent betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en controles van financiële stromen en overlegt hierover met het directieteam.
  • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van het veiligheidsbeleid van de stad. (bv aankoop materiaal, brandoefening,…)
  • Je bent vertrouwd met beleidsvoorbereiding, -advisering en –evaluatie.

Bijkomende info

Gepost op 2022-09-19