Stagiar medewerker immaterieel erfgoed

Histories is dé dienstverlener voor erfgoedvrijwilligers en hun erfgoedpraktijken. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere vrijwilligers die vanuit passie zorg dragen voor ons cultureel erfgoed. We doen dit met een toegankelijke dienstverlening die hen helpt om hun praktijken te versterken en hun kennis te verspreiden, met inspiratie voor de huidige en nieuwe generaties vrijwilligers, en met kansen voor interactie en co-creatie met anderen.

  • Histories vzw, Gent
  • Type: Beroepsinlevingsstage (BIS)
  • Deadline: 6/2/2022

Over deze job

Histories is op zoek naar een voltijds medewerker voor een periode van zes maanden. In het kader van een beroepsinlevingsstage word je betrokken bij de dienstverlening en ondersteuning van gemeenschappen die werken rond tradities en help je hen inzetten op duurzame erfgoedzorg. Gedurende een half jaar leer je bij ons vaardigheden en competenties die jouw kans op een job in de cultureel-erfgoedsector versterken. Naast inhoudelijke dienstverlening zet je mee in op het actualiseren van de ICE-databanken. Je draait ook mee in de algemene werking van Histories en je maakt kennis met de andere initiatieven van Histories.

  • Ondersteuning van immaterieel erfgoed-gemeenschappen: Histories is binnen de cultureel-erfgoedsector de trekker voor acties binnen het zogenaamde domein 3 van UNESCO. Specifiek begeleiden en ondersteunen we iedereen die werkt rond feesten, rituelen en sociale praktijken. Vaak helpen we die gemeenschappen om hun traditie, feest of sociale praktijk te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in Vlaanderen of bij UNESCO. Momenteel lopen er trajecten rond de Sint-Antoniusvieringen (Vlaanderen) en de Geelse Gezinsverpleging (UNESCO). Aan zo’n erkenning gaat een zorgtraject vooraf dat volledig op maat wordt uitgewerkt samen met de gemeenschap in kwestie. Ook na de erkenning blijven we die gemeenschappen opvolgen en werken we samen borgingsacties uit. Zo lopen er trajecten rond de Vlaamse reuzencultuur en het Historisch Schutterswezen in Vlaanderen. Voor jou zijn er ondersteunende taken weggelegd zoals het uitschrijven van verslagen en het voorbereiden van werkgroepvergaderingen. Ook het begeleiden van gemeenschappen en beantwoorden van vragen kan tot de taken behoren. Zo leer je onder andere omgaan met diverse gemeenschappen en hun erfgoednoden en leer je methodieken van nabij kennen om die gemeenschappen weerbaarder te maken en een erfgoedzorgtraject op maat uit te werken.
  • ICE-databanken: Daarnaast zijn er ook een aantal ICE-databanken, zoals de reuzendatabank, feestendatabank en rituelendatabank, die door Histories beheerd worden. Deze databanken zullen, na actualisering, opgenomen worden in de nieuwe digitale aanwezigheid van Histories. Het is aan jou om dit proces mee op te nemen en te implementeren. Dit houdt in dat je, op participatieve wijze, de fiches inhoudelijk en redactioneel controleert en tevens ook nieuwe fiches aanmaakt in de databanken. Je ondersteunt de digitale migratie van de databanken.

Bijkomende info

Gepost op 2022-01-12