Technisch coördinator Kunstenlab

 • Stad Antwerpen, Antwerpen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 1/6/2022

Over deze job

 • Je coördineert de werking en organisatie van de technische teams van Arenberg, MAD- festival, OLT Rivierenhof en tijdelijke projecten. Je hebt rechtstreeks contact met elke technische realisator binnen Kunstenlab.
 • Je brengt alle technische uitdagingen in kaart:
  • Je maakt een scan van de podia van Kunstenlab en hun lopende projecten. Op die manier bekom je een overzicht op de gehele technische werking. Je bereidt je voorstellen voor om de werking en onderdelen ervan, te verbeteren.
  • Je werkt een systeem uit om de onderdelen van Kunstenlab te stroomlijnen op het vlak van technische teams, samenwerking, aankopen en materiaalbeheer.
 • Je bereidt het technisch budget voor. Je vraagt prijzen op en maakt een begroting van al het theater-technisch materiaal alsook van ander logistiek-technisch materiaal zoals tribunes of hoogtewerkers.
 • Je houdt overzicht over de geplande werkzaamheden en technisch onderhoud van de locaties en installaties, in samenspraak met de verantwoordelijke infrastructuur.
 • Je bent verantwoordelijk voor raamcontracten en offertevragen op technisch vlak.
 • Je houdt technische fiches en materiaallijsten up-to-date.
 • Je bereidt langetermijndossiers of -opdrachten voor, waar meerdere partijen bij betrokken zijn.
 • Je volgt de regelgeving en wetgeving op over (milieu)vergunningen, veiligheid op evenementen en voorstellingen: keuringen, brandveiligheid, evacuatieplannen, crowdcontrol …
 • Je neemt proactief contact op met officiële instanties en hulpdiensten. Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van veiligheidsdossiers, voor de veiligheidsrondgang en keuringen met brandweer & politie, en voor de keuringen van technische installaties.
 • Je tekent een opleidingsplan uit voor de technische crew en adviseert over selecties en personeelszaken. Je stimuleert talentontwikkeling door stageplaatsen mogelijk te maken.
 • Je bent het aanspreekpunt op technisch vlak voor stad Antwerpen.
 • Je werkt nauw samen met de productieverantwoordelijken en gebouwbeheerder. Je stemt regelmatig af met de directeur van Kunstenlab. 
   

Bijkomende info

Gepost op 2022-05-04