Verantwoordelijke van de dienst productie van de tentoonstellingen

KANAL is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het management zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou. Het museum komt in een omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein. Het programma van KANAL bestaat uit collectiepresentaties, tentoonstellingen, evenementen en nieuwe producties die gevestigde en opkomende kunstenaars een podium bieden. Het aanbod, voor en door het publiek, is multidisciplinair: van muziek tot film, schilderkunst tot digitale media, beeldhouwkunst tot performance. Het programma weerspiegelt de centrale rol in de hedendaagse kunst van mediakunst, performance, immersieve ervaringen en participatie. Tegelijk schetst het de geschiedenis van vooruitstrevende kunstpraktijken uit de 20ste eeuw. De klassieke institutionele formats worden door het programma en onderzoek uitgedaagd, en ook het gevestigde narratief over kunst en haar geschiedenis wordt in vraag gesteld. De directie productie bestaat uit drie diensten: de dienst productie van de tentoonstellingen, de dienst technische regie en de dienst audiovisuele regie.

 • KANAL, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 7/12/2022

Over deze job

Je rapporteert aan de directrice productie en bent verantwoordelijk voor de dienst productie van de tentoonstellingen, die is samengesteld uit art handlers en productieleiders. Als dusdanig zet je de procedures en werkmethoden op die nodig zijn voor het administratieve, juridische en logistieke beheer van het verplaatsen van de werken van de Stichting. Je zorgt voor de juiste toepassing van maatregelen om het risico op beschadiging van kunstwerken tijdens het vervoer en de opslag te voorkomen. Je speelt een transversale en coördinerende rol binnen de dienst tentoonstellingen en werkt voortdurend samen met de andere productieafdelingen, de dienst technische regie van de tentoonstellingen en de dienst audiovisuele regie, maar ook met de diensten van de artistieke directie, in het bijzonder met de collectiebeheerder. Je doet voorstellen aan de directrice over de organisatie en de werkmethoden van de dienst.

 • Teambeheer & administratie
  • Dagelijkse en operationele leiding van het team.
  • Deelname aan de evaluatie en aanwerving van de teamleden van de dienst.
  • Aansturing van het team en ontwikkeling van de operationele instrumenten en processen van de dienst (software, opleiding van het personeel …).
  • Beheer van extern personeel op ad hoc basis.
  • Organisatie en leiding van interne vergaderingen over de thema’s met betrekking tot jouw dienst.
  • Controle van de coherentie en de juistheid van de financiële fiches van de tentoonstellingen, in samenspraak met de productieleiders.
  • Toezicht op de verschillende stadia van bestellingen en aankopen (met name vervoer, verzekering, vaststellingen, opstelling): opmaken van bestekken en analyse van de offertes.
  • Organisatie en controle van de verplaatsing van de kunstwerken: afspraken, bruikleencontracten, bestekken, transportformaliteiten, verzekeringen …
  • Regelmatige opvolging van kwesties in verband met het vervoer van kunstwerken, verzekeringen, actuele ontwikkelingen op de markt van dienstverleners en aspecten van duurzame ontwikkeling.
 • Logistiek, transport en conservering
  • Toezicht op de voortgang van de aan de productieleiders toegewezen lijst van werken voor de tentoonstellingen: voortgang van de bruikleenprocedures, contacten met de bruikleengevers.
  • Supervisie en coördinatie van het plaatsen en wegnemen van de werken.
  • Directe lijn met de planningsverantwoordelijke.
  • Analyse van de inhoud van de technische dossiers van de werken (beperkingen inzake conservering/tentoonstelling, veiligheid van de werken, specifieke eisen van de bruikleengevers, …)
  • Planning en controle van de verschillende fasen van de verplaatsing van de werken: organisatie van en toezicht op het vervoer, het ophalen, de levering, het uitpakken en verpakken, de montage en demontage, de vaststellingen …
  • Coördinatie van interne en externe partijen die betrokken zijn bij de manipulatie en installatie van de werken.
  • Voorkoming van het risico op beschadigingen bij de manipulatie, het vervoer en de tentoonstelling van werken.
  • Naleving van de administratieve procedures en het regelgevings- en juridisch kader voor het lenen en ontlenen van werken.
  • Anticiperen op en toepassen van douaneprocedures.
  • Naleving van de voorwaarden voor de conservering en tentoonstelling van de werken.
  • Opstellen van een samenvattend verslag over de toestand van een werk (of een beroep doen op de deskundigheid van een restaurateur) en bepalen welke werken moeten worden gerestaureerd.
  • Uitvoering van preventieve instandhoudingsmaatregelen.
  • Beheer van de database met werken voor tijdelijke tentoonstellingen.
  • Meewerken aan de aansturing van het project voor de opslagplaatsen.
  • Mogelijke begeleiding van het transport van werken in België en in het buitenland.

Bijkomende info

Gepost op 2022-10-31