Zakelijk coördinator

Refu Interim bouwt mee aan een inclusieve en solidaire samenleving waar iedereen zich gerespecteerd en welkom voelt,en waar nieuwkomers voldoende kansen hebben om hun persoonlijke ambities waar te maken. Via leerervaringen en netwerkverbreding bekrachtigen we hun sociale en professionele zelfredzaamheid. Vrijwilligerswerk dient hierbij als hefboom. We zien diversiteit als opportuniteit, en dragen dit uit door ontmoeting te creëren tussen zoveel mogelijk actoren. Vrijwilligerswerk als hefboom voor integratie Onze hoofdactiviteit is nieuwkomers via vrijwilligerswerk verbinden aan diverse organisaties in hun lokale gemeenschap (cultuur, sociaal, sport, jeugd, onderwijs, zorg, evenementen,...). We verbinden mensen en organisaties op basis van goesting, ambitie en talent en bereiden beide partijen voor op het vrijwilligerswerk. Daarnaast experimenteren we ook met methodieken om de kloof richting de arbeidsmarkt te verkleinen, en enthousiasmeren we non-profit organisaties en bedrijven die aan de slag willen rond diversiteit & inclusie.

 • Refu Interim vzw, Gent
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 30/5/2022

Over deze job

Als zakelijk coördinator sta je mee aan het roer van onze jonge organisatie. Je brengt structuur aan binnen de zakelijke aspecten van onze werking, in lijn met onze inhoudelijke doelstellingen. Dankzij jouw praktische en strategische aanpak en administratieve vaardigheden, zorg je voor een zakelijke onderbouwing waarop we ons positief verhaal verder kunnen versterken.

Je rol is die van versterker, je bent een strategisch en financieel bondgenoot van de algemeen coördinator, die op dit moment elk zakelijk aspect van de organisatie beheert. Je vertrekt zeker niet van nul en er is al veel kennis in huis. Maar met twee kan je nu eenmaal meer dan alleen. Een greep uit het aanbod (niet alles moet, maar veel mag!)

 • Je bent verantwoordelijk voor de zakelijke en financiële werking van onze vzw, in nauwe samenwerking met de algemeen coördinator en onze externe accountant.
 • Je ontwikkelt een financieel langetermijnsplan en gaat actief op zoek naar nieuwe inkomsten (andere dan subsidies). Je ontwikkelt een prijszetting voor onze reeds bestaande en toekomstige dienstverlenende activiteiten.
 • Vanuit je financiële inzicht zorg je mee voor de zakelijke onderhandeling en invulling van subsidiedossiers en de afrekening ervan. Je houdt de begroting in de gaten en geeft duiding en richting aan de collega’s over de te besteden middelen.
 • Je zorgt voor een gestructureerde personeelsadministratie, in samenwerking met ons sociaal secretariaat en een administratieve medewerker.
 • Je bepaalt, samen met de algemeen coördinator, het HR-beleid, en je zorgt er ook voor dat dat beleid wordt opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.
 • Je maakt, volgens eigen inzichten en gelet op de noden vanuit het team, onze interne werking efficiënt door hiaten te detecteren, laagdrempelige en hanteerbare processen op te zetten en deze op te volgen.
 • Je volgt naast de financiële en HR-aspecten ook nog alle andere administratieve en zakelijke dossiers op (data- en informatiebeheer, telecommunicatie, GDPR, ….)
 • Je neemt een stuk van je tijd actief deel aan activiteiten van onze basiswerking, omdat we het belangrijk vinden dat iedere medewerker ervaart waarom we dit doen, de mensen leert kennen waarmee we dit doen, wat de impact is van onze werking en hoe we ons zakelijk beleid hierop kunnen afstemmen.

Bijkomende info

Gepost op 2022-04-13