Zakelijke leiding

De Roma is een volksschouwburg gelegen in Borgerhout- Antwerpen. Op het programma staan concerten gaande van pop, rock, over folk, roots, chanson tot jazz en klassiek. De Roma is ook nog een echte cinema en je kan er terecht voor evenementen zoals dansnamiddagen, kinderrommelmarkt, filmbeurs, circustheater, en rondleidingen in het gebouw. De Roma besteedt daarnaast zeer veel aandacht aan maatschappelijke thema’s die zich vertalen in filmvoorstellingen, debatten, boekvoorstellingen, en socio-culturele evenementen. De hele werking – meer dan 400 activiteiten per jaar - wordt gedragen door een klein team vaste medewerkers (met vrijwilligersinzet) en een zeer grote ploeg vrijwilligers. De Roma wordt het meeste gesubsidieerd door de stad Antwerpen, maar draait voor een ruime 85% op eigen middelen.

 • De Roma vzw, Borgerhout
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 9/1/2023

Over deze job

 • Financieel beleid. De zakelijk leider
  • is verantwoordelijk voor het opvolgen van het financiële luik van de vzw.
  • stelt de jaarbegroting en projectbegrotingen op en volgt die dagelijks verder op.
  • organiseert, superviseert en controleert de algemene en de analytische boekhouding en begeleidt de externe revisorcontrole.
  • zorgt voor financiële rapportering aan de directie, het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
  • is verantwoordelijk voor de financiële opmaak, de opvolging en de rapportage van de subsidiedossiers.
  • zorgt voor de toepassing van de fiscale wetgeving.
  • organiseert mee de acties voor fondsenwerving en onderhoudt mee de donateurs- en sponsorrelaties.
 • Personeels- en juridische administratie. De zakelijk leider
  • behartigt de personeelsadministratie voor 32 vaste personeelsleden, enkele freelancers en jobstudenten (dit is inclusief contractbesprekingen, beheer van verloven, etc. in samenwerking met sociaal secretariaat en andere externe diensten).
  • is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en preventie op het werk
  • staat in voor het beheer van de verzekeringen.
  • is verantwoordelijk voor opvolging van alle wettelijke regelingen en juridische dossiers i.s.m. een externe jurist.
 • Uitbating van de zaal in samenwerking met vrijwilligers
  • Je werkt gemiddeld 1 keer per week (’s avonds of in het weekend) met de vrijwilligers mee in de zaal: tijdens late avondconcerten of de poetsploegen in de ochtend of bij de matinees. Je maakt je alle taken eigen, investeert in een goede relatie met alle vrijwilligers en leidt het werk in goede banen. De vrijwilligersploegen waarmee je samenwerkt, variëren van 8 tot 50 personen per shift.

Bijkomende info

Gepost op 2022-11-22