Algemeen directeur

MetX is een productiehuis van en voor muziekmakers. Samen met artiesten van diverse horizonten, creƫren we originele repertoires, hybride ensembles en participatieve evenementen die bruggen bouwen tussen cultuurhuizen en de publieke ruimte. We doen dit enerzijds via het producen en promoten van zowel professionele als participatieve groepen. Anderzijds door de repertoires, tradities en artistieke bagage van onze muziekmakers open te stellen en door te geven aan zoveel mogelijk verschillende publieken in Brussel, Vlaanderen en daarbuiten. Urban Center Brussel is een educatieve jongerenwerking rond urban disciplines en percussie, met speciale aandacht voor het bereiken van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

  • MetX / Urban Center Brussel, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 12/2/2023

Over deze job

  • Je vertaalt de missie van MetX en UCB in concrete doelstellingen en projecten.
  • Je ontwikkelt een financieel en administratief beleid dat aansluit bij de inhoudelijke opdracht van de deelwerkingen. Je staat in voor de administratie, budgetopvolging en afrekeningen, alsook voor de opvolging van de boekhouding i.s.m. zakelijke assistente. Je gaat actief op zoek naar extra middelen en opportuniteiten voor de verschillende projecten.
  • Je ontwikkelt een personeelsbeleid met aandacht voor de waarden van MetX en met zorg voor zowel het vaste team als de freelancers en vrijwilligers.
  • Je volgt de payroll op i.s.m. de zakelijk assistente. Je werkt een eerlijk en transparant verloningsbeleid uit met aandacht voor het welzijn van alle betrokkenen.
  • In samenspraak met het artistiek coƶrdinatieteam bouw je het artistiek beleid van MetX uit, gebaseerd op het Beleidsplan 2023-2027.
  • Je volgt de ontwikkelingen in het culturele veld op de voet en bent de spreekbuis van de organisatie t.a.v. alle stakeholders en het beleid.
  • Je rapporteert aan de raad van bestuur en de A.V,

Bijkomende info

Gepost op 2023-01-17